Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid (van 22 september tot 1 oktober 2016) wordt daarom aandacht gevraagd voor dit probleem. Ook bij werknemers op kantoor komt eenzaamheid voor. Vijf vragen over hoe je eenzaamheid kunt herkennen en bestrijden.
 

#1 Medewerkers die zich eenzaam voelen op kantoor, temidden van tien, misschien wel honderd collega’s. Hoe kán dat? 

Het gebeurt. En vaker dan je denkt. De oorzaken lopen uiteen. Denk aan medewerkers:

• die verlegen of niet zo assertief zijn. Ze vinden lastig aansluiting en worden (haast) nooit   meegevraagd om te gaan lunchen bijvoorbeeld. 
• die onzeker zijn en het heel moeilijk vinden om op anderen af te stappen.
• die (veel) flexwerken. Ze hebben nauwelijks contact met collega’s en werken veel vanuit   huis.
• met een individualistisch karakter. Vaak merken collega's het niet eens dat ze het alleen   zijn vreselijk vinden omdat ze doen alsof of zich wel vermaken (zich groot houden). Maar   ondertussen voelen ze zich wél eenzaam. 
• met een psychische stoornis. Denk aan ADHD en autisme of een aanverwante stoornis.   Medewerkers met autisme maken moeilijk contact met collega’s, ze openen vaak niet       zelf het gesprek en vinden het formuleren van een wedervraag lastig.
• die kampen met gehoorschade of doofheid. De medewerker die informele contacten op     het werk lastig kan volgen loopt het risico op sociaal isolement. 
  

#2 Medewerkers die zich eenzaam voelen op kantoor zijn niet altijd zichtbaar. Hoe zie ik of mijn medewerker eenzaam is?


een eenzame medewerker…

… zondert zich af

Medewerkers die eenzaam zijn zonderen zich vaak af van anderen. Ze voelen zich 'niet begrepen' en snappen dan ook niet waarom ze geen aandacht krijgen van anderen. 

… gedraagt zich voor buitenwereld eigenaardig 

Een zonderling, wordt ook wel eens gezien als een 'vreemdeling' en niet als iemand die zich gewoon eenzaam voelt en eigenlijk toch graag mee wilt doen met de rest. Collega’s laten deze medewerkers dan ook vaak met rust. Wanneer dit gebeurt neemt de eenzaamheid ook vaak toe. 

… is terughoudend in contact

Eenzame mensen lijken schuw, maar willen zich niet gekwetst voelen en nemen vaak niet de eerste stap om contact te zoeken.


#3 Volgens onderzoek van de California State University is eenzaamheid op kantoor niet alleen een probleem voor het individu, maar ook voor de organisatie als geheel. Waarom?


Uit het onderzoek onder ruim 650 medewerkers blijkt dat eenzaamheid de productiviteit vermindert, niet alleen op het vlak van teamgerelateerde opdrachten, maar ook bij individuele taken. Ook in Nederland is men onlangs gestart met een onderzoek naar eenzaamheid bij Nederlandse werknemers. Het onderzoek wordt gedaan door NRC Q en Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer de resultaten bekend zijn zullen wij die hier publiceren. 


#4 Wat kan ik als werkgever doen om eenzaamheid bij mijn medewerker(s) te bestrijden? 


Koppel een collega aan je eenzame medewerker

Eén persoonlijke band met een collega kan al het verschil maken, zo ontdekten de onderzoekers. Is er in jouw team een medewerker die als een soort van maatje kan fungeren? Koppel hem of haar dan aan je eenzame medewerker. Het maatje neemt hem of haar onder zijn hoede op teamgerelateerde momenten. Zoals tijdens de koffiepauze, traktaties, lunch en lunchwandelingen. 

Plan dagelijks een gesprek in

Een medewerker voelt zich al minder eenzaam als hij het gevoel heeft gezien te worden. Neem simpelweg even de tijd voor een gesprek. Vraag hem of haar input voor een project of nodig hem uit voor een kopje koffie of lunch. 

Bevorder verbondenheid op de werkvloer 

Ben je geïrriteerd als medewerkers onder elkaar Netflix-series bespreken of andere privé-gerelateerde onderwerpen met elkaar delen? Niet doen! Zulke gesprekken bevorderen immers een gevoel van verbondenheid. Wanneer teams en teamleden zich met elkaar verbonden voelen, wordt er goed werk geleverd.


#5 Is eenzaamheid op de werkvloer altijd een probleem?


Niet altijd natuurlijk. Wanneer medewerkers eenzaamheid zelf niet als zodanig ervaren of als een belemmering zien, zijn de eerder genoemde consequenties niet aan de orde. Trainer-coach Sybren van der Schaar verwoordt dat mooi in zijn blog ‘Gelukkig eenzaam maakt integer’ Hij stelt: ‘De gangbare gedachte is dat alleenstaande eenzame mensen ongelukkig zijn en mensen met veel vrienden gelukkig. Of dat ook zo is, dat is nog de vraag. Veel mensen voelen zich juist eenzamer in hun relatie of menigte dan wanneer ze in hun eentje wandelen op de hei.’ Het bedrijfsleven heeft volgens hem behoefte aan mensen die zich gelukkig voelen in hun eenzaamheid. Ze zijn intern met zichzelf verbonden, ze stralen innerlijke rust uit en zijn selectief in het aangaan van sociale contacten. En ze verspillen geen energie met oeverloos geklets en jagen geen carrière of status na. Ze zijn onafhankelijk van erkenning en complimenten en daardoor integer.’


Beeld: Getty Images