Productieve en declarabele medewerkers willen we allemaal. In Nederland doen we het, afgaand op internationale statistieken goed. Onze werknemers blijken een hoge arbeidsproductiviteit te hebben. Per gewerkt uur voegen wij  61,50 euro toe aan het bruto binnenlands product (bbp). Uit dezelfde tabel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat bijvoorbeeld Grieken in dezelfde tijd 'slechts' 35,50 euro verdienen.

Productiever door hoogwaardiger werk
“Wij doen hoogwaardiger werk,” verklaart hoogleraar Engagement en Productiviteit Willem van Rhenen van Nyenrode Universiteit het verschil. Zo heeft de Nederlandse economie de afgelopen twintig jaar een grote verandering doorgemaakt: van productie naar hoogtechnologische oplossingen en dienstverlening. In die laatste sector krijgen mensen vaak een taak die ze moeten volbrengen waarbij ze worden afgerekend op ‘declarabiliteit’, de verhouding tussen werktijd die wel geld oplevert en tijd die geld kost.

Wat kun je doen om de werktijd die geld oplevert zo productief mogelijk te benutten?

 

#1 Maak medewerkers betrokken

Uit onderzoek blijkt dat verbeterde betrokkenheid direct effect heeft op de resultaten van de organisatie. De productiviteit, innovatie en de klantbetrokkenheid stijgen en het verloop en het ziekteverzuim dalen. Betrokkenheid is dus niet alleen fijn voor de medewerker, maar zeker ook voor de onderneming. Hoe kun je betrokkenheid stimuleren? 3 tips:

  • Maak van betrokkenheid een gespreksonderwerp 
    Maak termen als authenticiteit, zelfontplooiing en verbinding concreet. Geef medewerkers de tijd om dergelijke termen te vertalen in heldere activiteiten en resultaten. Onderzoek samen wat de mogelijkheden zijn om taken zo te veranderen dat de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt vergroot en mensen zich 'eigenaar' gaan voelen van een project of probleem..

  • Zorg voor regelmatige feedback 
    Geef medewerkers terugkoppeling over bijvoorbeeld hun inzet en  ondernemerschap. Ontdek samen wat goed werkte en wat bij een volgende gelegenheid anders zou kunnen en effectiever zal zijn.

  • Maak duidelijk hoe taken bijdragen aan ondernemingsdoelen
    Lijkt simpel, maar dat specifiek en inzichtelijk maken voor de betrokkene kan nog wel eens een klus zijn. Regelmatig contact tussen de leidinggevende, de medewerkers en het team, waarbij nieuwe mogelijkheden worden besproken en vervolgens worden omgezet in acties, zal de betrokkenheid positief beïnvloeden. Zo ervaren medewerkers dat ze van belang zijn en geen inwisselbaar productiemiddel.

Leestip!


#2 Meer productiviteit begint bij luisteren 


Sommige medewerkers kunnen meer autonomie aan dan anderen. Goed luisteren is essentieel. Dat zijn vaak simpele dingen. Als iemand bijvoorbeeld linkshandig is, dan werkt hij sneller als hij het bakje met hulpmiddelen links van zich mag zetten. Sta dat dus toe als je medewerker er om vraagt, ook al staat het niet in de werkomschrijving. 

 

Leestip!

#3 Vergeet de zachte factoren niet

CAR-Model, autonomie, relatie, competentieGebruik hiervoor het CAR-model. CAR staat voor Competent, Autonoom en ‘in verbinding zijn met’ (ofwel: Related). Essentieel is dat werknemers beschikken over de juiste vaardigheden voor hun taak en dat ze eigen verantwoordelijkheid krijgen. In de dienstensector is het al steeds normaler dat mensen hun eigen werkritme (en zelfs hun werkplek) bepalen. Maar zelfs mensen aan een lopende band kunnen medewerkers meer autonomie krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een rode knop, zodat ze kunnen ingrijpen als ze iets fout zien gaan. Een fabriek waar alles in de soep loopt, maar waar niemand mag ingrijpen omdat alleen de manager daartoe bevoegd is, is niet effectief en demotiverend voor de medewerkers.  

Leestip!

Hoe Kesselaar & Zn in 6 stappen floreerde 

#4 Sla niet door in efficiëntie

Omschrijf het optimale productieproces niet tot in den treure. Denk aan het beschrijven van overbodige arm- hand en zelfs vingerbewegingen in een productieomgeving. Te hoge efficiëntie kan leiden tot uitval en onderlinge irritatie. Ook kan (te) hoge productiedruk leiden tot minder creativiteit. Zonder creativiteit speelt een bedrijf niet in op veranderingen in de markt en verliest het op den duur van de concurrentie.

Leestip!

5 open deuren over creativiteit die je nog niet wist

#5 Hogere productie? Houd temperatuur in de gaten

Het klinkt misschien een beetje flauw, maar toch draagt deze tip bij aan een hogere arbeidsproductiviteit van je medewerkers. Ze blijken beter te presteren als temperatuur en luchtkwaliteit goed zijn. In de ideale situatie is de temperatuur tussen de 18 en 23 graden, afhankelijk van het soort werk. Bij veel lichamelijke arbeid vinden mensen 18 graden het prettigst, op kantoor is 20 tot 23 graden aan te raden. De lucht mag ook niet te veel koolstofdioxide (CO2) bevatten. Dat leidt tot slaperigheid, hoofdpijn of irritaties. Zeker in kleinere ruimtes met relatief veel medewerkers, is dit vaak een probleem. Er bestaan handige CO2-meters, die met een stoplichtmodel de luchtkwaliteit weergeven. Zo kunnen medewerkers zelf zien wanneer er een raampje open moet.  

Leestip!

Tropisch warm? 10 tips voor een koele werkplek

Beeld: Getty Images