Integriteit. Ook deze week weer een hot item in de media. PVV statenlid Marjolein Faber is in opspraak omdat ze het bedrijf van haar zoon inhuurde voor website-onderhoud. Vorige week trad VVD-kamerlid Mark Verheijen af nadat zijn integriteit ter discussie was gesteld door een reeks onterechte declaraties. 

Eerlijk zaken doen
Voorbeelden ook te over van bedrijven die hun integriteit danig op de proef stellen. Supermarktketens die paardenvlees in het rundvlees verwerken, modegiganten die stoffen laten maken in landen waar mensen worden uitgebuit. Fabrikanten die loodhoudende verf in kinderspeelgoed verwerken. Werknemers die lichtzinnig omgaan met vertrouwelijke informatie of eigendommen. Integriteit gaat veel verder dan alleen onrechtmatig handelen en frauderen. Integere bedrijfsvoering betekent ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en eerlijk zaken doen. 

Afgedwongen door de wet
Integriteit staat op de agenda van menig ondernemer. Want niet alleen wordt integer handelen in veel gevallen afgedwongen door de wet, klanten doen ook graag zaken met integere partijen. Bovendien willen organisaties zelf ook bekend staan als integer. Maar wat is het eigenlijk? Bent u integer als u de wettelijke regels volgt? Of gaat het veel verder? 5 stappen op weg naar een integere bedrijfsvoering.

Stap 1: Herken integriteit(problematiek) in uw organisatie

Uit onderzoek van KPMG naar integriteit binnen Nederlandse bedrijven bleek dat in een kwart van de gevallen sprake was van incorrect omgaan met onkostendeclaraties. Gebeurt dat bij u ook? En wat vindt u ervan dat medewerkers wat printerpapier voor thuis meenemen? Of zichzelf ziek melden bij een lichte verkoudheid? Door voor uzelf helder te maken welk gedrag u wel en niet wenst, wordt u zich meer bewust van wat integer handelen is en wat het betekent voor uw organisatie. Maar ook waarom het belangrijk is, en wat de gevolgen zijn van (niet)integer gedrag op de organisatie, medewerkers, klanten en uw imago.

Stap 2: Beïnvloed de gewenste houding

Nadat u zich bewust bent van (gewenst en ongewenst) gedrag, bent u toe aan stap 2: gewenst gedrag beïnvloeden. Ligt in de bewustwordingsfase de nadruk op het (h)erkennen van integriteitproblematiek, bij het beïnvloeden van gedrag gaat het om sturen op de gewenste houding. Wees heel duidelijk over de houding die u verwacht van álle medewerkers daar waar het integriteit aangaat. U stelt regels op, bijvoorbeeld: We nemen geen eigendommen van het bedrijf mee naar huis. Medewerkers melden zich alleen ziek als zij niet in staat zijn om te werken. Bij het invullen van onkostendeclaraties, zijn we eerlijk en tellen we goed op. 

Stap 3: Formuleer wenselijk gedrag

Welk gedrag is nu wenselijk? Hier is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. (Als u integer gedrag had kunnen afdwingen met het stellen van regels, had u dat wel gedaan)
Integer gedrag heeft te maken met ‘doen wat je zegt’ en daar eerlijk over zijn. Bovendien gaat integer gedrag uit van de eigen professionele verantwoordelijkheid die past bij de functie. En dat geheel binnen de kaders van de wet.

Stap 4: Faciliteer wenselijk gedrag

U en uw bedrijf spelen een cruciale rol bij het vraagstuk integriteit; het is niet alleen de individuele werknemer die verantwoordelijk is voor integer gedrag. De organisatie moet de medewerker daar wel in faciliteren. Hoe? Bied de juiste structuur en daarbinnen de juiste cultuur. Voorbeelden van de juiste structuur zijn: (realistische) targets, voldoende controles en heldere processen en afrekenmethodieken. 
 

Stap 5: Schep de juiste randvoorwaarden

Boeken en theorieën in overvloed als het gaat om cultuur binnen organisaties, maar toch blijft cultuur abstract. Want hoe zou u de cultuur binnen uw bedrijf omschrijven? En waarom kiest u juist die woorden? En wat zijn daar dan concrete voorbeelden van? Wordt niet gewenst gedrag ook daadwerkelijk gesanctioneerd? Mensen hebben vaak wel een ‘gevoel’ bij cultuur maar zeker waar het integriteit betreft kan het cryptisch worden. Spreek je over een integere cultuur dan kun je denken aan: helder communiceren, duidelijkheid, consequent zijn, belonen van goed gedrag en sanctioneren van niet integer gedrag. Het is dus van belang dat u met uw bedrijf uw verantwoordelijkheid neemt om de juiste randvoorwaarden te scheppen die integer gedrag stimuleren en bestendigen.

Stap 6: Lastig? Schakel hulp in 

Integer zijn kun je leren. Het ontstaat niet van de een op de andere dag. Belangrijk is dat u (evt samen met leidinggevende(n)) het goede voorbeeld geeft. Trainingen, rollenspelen of workshops kunnen medewerkers helpen om zich meer bewust te worden van hun houding en gedrag. Maar ook interactieve presentaties, groepsdiscussies en games helpen. Door diverse trainingsvormen zal het onderwerp meer aandacht krijgen wat de integriteit van de organisatie ten goede komt.

Hoe zit het eigenlijk met de integriteit in uw bedrijf? Doe de test

Op de hoogte blijven? Registreer dan hier en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van People Business in uw mailbox.