Dat je als werkgever een zieke werknemer twee jaar lang moet begeleiden bij de re-integratie en in die periode ook een gedeelte van het loon moet doorbetalen, is algemeen bekend. Minder bekend is dat werkgevers bij langdurig uitvallen 10 jaar lang de uitkering van een werknemer betalen. Deze regel geldt niet alleen voor vast personeel, maak ook flexkrachten vallen onder deze regeling.

Dure grap dus. Maar er is ook goed nieuws. Er zijn manieren om te besparen op verzuimkosten.
Besparen verzuimkosten

Besparen op verzuimkosten doe je zo!

Wist je dat het UWV en de Belastingdienst bepaalde verzuimkosten op zich kunnen nemen? Hieronder 6 tips bij het besparen op verzuimkosten:

Verzuimtip #1: Check of jouw werknemer in vangnetregeling Ziektewet valt

Is jouw werknemer ziek als gevolg van zwangerschap, orgaandonatie of heb je te maken met een oudere zieke werknemers die vanuit de WW bij jou is gestart, dan kun je het loon dat je hebt doorbetaald bij ziekte terugvorderen bij het UWV. Het UWV betaalt je via de vangnetregeling van de Ziektewet alsnog het loon terug. 

Leestip!

Verzuimtip #2: Maak aanspraak op de no risk polis

Twijfel je om een werknemer met een ziekte of handicap in dienst te nemen, vanwege de verhoogde risico’s op ziekte? Weet dat je in dit geval aanspraak kunt maken op de no-riskpolis.

Het UWV betaalt het loon als jouw chronisch zieke of gehandicapte werknemer ziek wordt. De no-riskpolis is van toepassing: 

  • als de werknemer in het verleden een uitkering heeft ontvangen
  • onder de doelgroep banenafspraak valt 
  • of als hij problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.

Wist je trouwens dat het UWV de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan je mag doorbelasten? Daarmee kun je twee jaarsalarissen en tien jaar uitkering besparen.

Leestip!

3 zaken waarmee het UWV werkgevers in 2017 ontlast

Verzuimtip #3: Verhaal verzuimkosten door een ongeval op de veroorzaker

Als je werknemer ziek wordt na een ongeval, kun je in veel gevallen de netto loonkosten en alle re-integratiekosten op de veroorzaker van het ongeval verhalen. Pas je deze mogelijkheid met succes toe, dan mag het UWV ook de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet op jou verhalen. 

Hiermee bespaar je dus:

  • 2 netto jaarsalarissen
  • re-integratiekosten 
  • 10 jaar uitkeringslasten.

Leestip!

Verzuimtip #4: Ga na welke subsidiemogelijkheden er zijn

Heb je een 56-plusser in dienst die eerder een uitkering had of een werknemer met een ziekte of handicap? In die gevallen kun je aanspraak maken op de mobiliteitsbonus, een subsidieregeling die je totaal 21.000 euro per werknemer kan opleveren.

Sinds januari 2017 kun je in een aantal gevallen ook aanspraak maken op het Lage Inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar. 

Naast deze regelingen zijn er tal van andere regelingen, zoals:

  • subsidies vanuit het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds 
  • het Europees Sociaal Fonds.

Leestip!

Verzuimtip #5: Controleer de factuur Werkhervattingskas (Whk)

Als je géén eigenrisicodrager bent, ontvang je in november de beschikking Whk van de belastingdienst*. De hoogte van de factuur wordt bepaald door te kijken naar de verzuimhistorie.

Zijn er bij jou veel werknemers ziek uit dienst gegaan of in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht gekomen, dan zal deze rekening snel oplopen. In de praktijk blijkt dat deze berekening in zeker 40 procent van de gevallen fouten bevat. 

Controleer bij het ontvangen van de factuur de volgende zaken:

  • word je aangeslagen voor ziektegevallen waarvoor je verantwoordelijk bent?
  • hebben het UWV en de Belastingdienst geregistreerd dat je met succes beroep hebt gedaan op de no risk polis of regres? Zoals hierboven aangegeven mag de uitkering dan niet aan jou worden doorbelast. Dit gebeurt in de praktijk wel vaak.

Leestip! 

*De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) financiert de eerste 10 jaar van de WGA en de Ziektewet en wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Werkgevers met een premieloonsom groter dan EUR 322.000 ontvangen in november of december een premiebeschikking van de Belastingdienst, met daarin twee premiecomponenten.

Verzuimtip # 6: Inventariseer of jouw werknemers gebruik maken van één of meer van bovengenoemde (verzuim) regelingen

Wist je dat je als werkgever wettelijk recht hebt om een vragenlijst aan jouw medewerkers te sturen, om te inventariseren of zij onder één van de genoemde regelingen vallen?

Handig, want met een overzicht kun je gericht actie ondernemen en behoorlijke besparingen bereiken.

Leestip!
Over wat je wel maar ook zeker niet aan een ziek werknemer mag vragen

Beeld: Getty Images
Bron: o.a. Baaz, HR Praktijk, UWV