Huidige situatie vaderschapsverlof

Wetsvoorstel vaderschapsverlof ligt stil

In de Tweede Kamer ligt al langere tijd een wetsvoorstel voor om het bestaande vaderschapsverlof te verlengen naar vijf doorbetaalde dagen. Maar door de verkiezingen en de formatie is de stemming in de Kamer op de lange baan geschoven. Er ligt al een ruime Kamermeerderheid voor verlenging van het betaalde vaderschapsverlof. Toch willen de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (CU) in de coalitieonderhandelingen liever zelf een regeling afspreken. D66 lijkt met de wens voor drie maanden vaderschapsverlof de meest ruimhartige van het stel. Het CDA wil drie maanden, te verdelen tussen beide partners. De CU wil tien dagen, de VVD heeft er in het verkiezingsprogramma niets over opgenomen.

Aanpak

Medewerkers zetten vaderschapsverlof zelf op agenda

Terwijl de Tweede Kamer nog steggelt over een minuscule verlenging van het betaalde vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen, geeft ING jonge vaders meteen maar een hele maand betaald vrijaf. Het onderwerp is door de medewerkers van de bank zelf op de cao-agenda gezet. De bank is hiermee de eerste grote Nederlandse onderneming die zijn mannelijke werknemers een ruimhartig ouderschapsverlof gunt. ING heeft dit in de nieuwe cao voor alle 14 duizend medewerkers vastgelegd.

Regeling voor lesbische stellen

Met ingang van volgend jaar kunnen jonge vaders bij de grootste bank van Nederland een maand betaald vaderschapsverlof opnemen. De regeling geldt ook voor niet-biologische moeders, zoals in lesbische stellen. De nieuwe ING-cao wordt als een doorbraak gezien. In De Volkskrant stelt Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de stap van ING als geweldig nieuws voor een land dat wat betreft vaderschapsverlof het lachertje van Europa is. Vaders in Nederland hebben volgens hem nauwelijks recht op betaald verlof.

Elke kleine verbetering wordt in de formatiebesprekingen verklaard tot controversieel onderwerp en op de lange baan geschoven. Het voorbeeld dat een groot en bekend bedrijf als ING nu stelt, gaat volgens Tavecchio ongetwijfeld veel navolging krijgen.

Leestip!

Resultaat

Vaderschapsverlof verhoogt arbeidsparticipatie vrouwen

De erkenning van de rol van de vader bij de opvoeding van een kind is in meer opzichten belangrijk, zegt hoogleraar vaderschap Renske Keizer (ook UvA) in De Volkskrant.

Het heeft volgens Keizer direct effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Uit Zweeds onderzoek weten we dat een langer vaderschapsverlof voor mannen gepaard gaat met een gemiddeld hoger inkomen voor de moeder. 

Leestip!

Andere goede praktijken

Tot dusver boden alleen tech-bedrijven als Mastercard en Yonego Nederlandse vaders ruimere verlofmogelijkheden. Die arbeidsvoorwaarde voerden zij in om schaars ict-personeel aan zich te binden. Ook de gemeente Rotterdam lijkt niet langer te willen wachten op overheidsbeleid. Gemeenteambtenaren kunnen daar volgens het pas gesloten zomerakkoord drie weken vaderschapsverlof krijgen tegen 70 procent van hun salaris. Daarvoor moet de gemeente wel nog geld op de begroting vinden. De verwachting is dat de regeling voor de Rotterdamse ambtenaren ook per 2018 kan ingaan.

Terugblik

Nederland onderaan Europese ranglijstjes

Vaders in Nederland hebben bij de geboorte van een kind nu wettelijk recht op twee dagen doorbetaald verlof. Vier jaar geleden werd dat wettelijk verlofrecht uitgebreid met drie dagen extra, maar dan wel onbetaald. Daarmee bungelt Nederland onderaan de Europese ranglijstjes. In andere EU-landen is twee maanden (Duitsland) tot een half jaar (Luxemburg) betaald vaderschapsverlof heel gewoon.

Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie nog met een minimumvoorstel waardoor alle nieuwe vaders in de EU recht zouden moeten krijgen op minimaal twee weken betaald vaderschapsverlof.

Leestip!

Bron: De Volkskrant