Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) staan nieuwe maatregelen omtrent de arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Welke relevant zijn voor jou als ondernemer, lees je hier:

Maatregelen uit het regeerakkoord die gelden voor de arbeidsmarkt:

Vast contract aanbieden wordt aantrekkelijker voor werkgever

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om hun werknemers een vast contract aan te bieden, omdat de coalitie vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorgeschoten is. Werkgevers hoeven mensen pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Nu is dat na twee jaar. 

Leestip!

Partnerverlof wordt uitgebreid

Partners hebben vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. Nu zijn dat twee dagen. In 2020 wordt dit partnerverlof nog verder uitgebreid. Dan mag een partner vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van zijn of haar loon. Dat kan tot een halfjaar na de geboorte van hun kind.

Leestip!

Kleine werkgevers betalen zieke werknemers niet langer twee jaar door

Werkgevers met weinig personeel hoeven zieke werknemers niet langer twee jaar door te betalen, maar één jaar. Voor de zieke werknemer verandert er niets, want er komt voor het tweede jaar een soort verzekeringspotje waaraan alle kleine werkgevers meebetalen.

Leestip!

Persoonlijke pensioenpotjes in vernieuwd pensioenstelsel

De huidige 'doorsneesystematiek' wordt afgeschaft. In dat systeem betaalt iedereen, ongeacht leeftijd, hetzelfde percentage aan pensioenpremie en bouwt dus hetzelfde pensioen op. Terwijl het geld dat jongeren nu inleggen, langere tijd kan renderen dan het geld dat ouderen nu aan premie betalen. Het kabinet wil daarom gaan werken met persoonlijke pensioenpotjes. Wel blijven we samen de risico's delen. Het kabinet laat zich over het nieuwe stelsel adviseren door de Sociaal-Economische Raad, werkgevers en werknemers.

Leestip!

Maatregelen uit het regeerakkoord die gelden voor bedrijven:

Dividendbelasting voor bedrijven wordt afgeschaft

Bedrijven betalen nu 15 procent belasting over het dividend dat ze uitkeren aan hun aandeelhouders. 

Vennootschapsbelasting gaat omlaag

De belasting voor bedrijven over hun winst (De vennootschapsbelasting), gaat omlaag van 25 naar 21 procent. 

Elektriciteit wordt duurder

Energiebedrijven gaan energiebelasting betalen voor het gebruik van kolen- en gascentrales via een CO2-belasting. Hierdoor wordt elektriciteit uit kolen en gas duurder.

Bankvergunning voor nieuwe online aanbieders financiële diensten

Nieuwe online aanbieders van financiële diensten (fintech-bedrijven) krijgen een bankvergunning-light. Het kabinet wijst erop dat die bijdragen aan de innovatie en concurrentie in de sector. 

Beeld: Getty Images