Het ontwikkelen van medewerkers is voor de meeste mkb-werkgevers een belangrijk speerpunt, blijkt uit verschillende onderzoeken. Talent ontwikkeling draagt immers bij aan groei van jouw medewerker en jouw bedrijf. Hoe deskundiger je personeel, hoe succesvoller en innovatiever je bedrijf. Maar hoe doe je dat met een klein budget en hoe zorg je dat jouw werknemers eenmaal goed opgeleid niet overstappen naar de concurrent?

We noemen 7 succesfactoren voor het ontwikkelen van medewerkers:

  1. Bied een aantrekkelijke werkomgeving.
  2. Zorg dat werk en talent op elkaar aansluiten.
  3. Gebruik tools om dieperliggende talenten op te sporen.
  4. Focus op sterke punten en intrinsieke drijfveren.
  5. Maak matching-teams.
  6. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid.
  7. Ontwikkelen van medewerkers is elkaar beoordelen.

ontwikkelen van medewerkers

#1 Bied een aantrekkelijke werkomgeving

Ruimte voor ontwikkelen van medewerkers creëer je door je sowieso te richten op de lange termijn. Doe dit in een ‘open’ bedrijfscultuur, ofwel een aantrekkelijke werkomgeving, waar ruimte is voor ontwikkeling, learning on the job, coaching, goede beloningen en een cultuur van betrokkenheid.

#2 Zorg dat werk en talent op elkaar aansluiten

Zorg dat je bij het ontwikkelen van medewerkers talenten laat aansluiten bij de werkzaamheden die ze doen en andersom. Hanteer de tachtig procent regel. Minimaal tachtig procent van het dagelijkse werk van jouw medewerkers moet bestaan uit werkzaamheden die aansluiten bij hun talenten. Op die manier kan je medewerker zich blijven(d) ontwikkelen. 

#3 Gebruik tools om dieperliggende talenten op te sporen

Weet jij welke talenten jouw medewerker in huis heeft? Met verschillende tools, zoals
e-assessments en ontwikkel-assessments, ontdek je het unieke talent van medewerkers en managers, krijg je zicht op het managementpotentieel, ontdek je welke rollen bij iemand passen en op welke manier medewerkers omgaan met verandering. Op die manier worden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken effectiever en doelgerichter.

#4 Focus op sterke punten en intrinsieke drijfveren

Competenties zoals je die vaak in vacatureteksten ziet staan, we richten ons er maar al te graag op. Houd je niet langer bezig met competenties maar let op al die zaken waar de harten van je medewerkers sneller van gaan kloppen. Hun intrinsieke drijfveren.

Benadruk de sterke punten tijdens gesprekken over functioneren en maak samen plannen om die verder te ontwikkelen. Vraag medewerkers wat zij nodig hebben om beter te presteren. Denk aan andere manieren van aansturing of meer verantwoordelijkheid. Hanteer daarnaast een flexibele werkverdeling om de zwakke punten van mensen zoveel mogelijk te omzeilen.

#5 Maak matching-teams

Maak een of meer teams met mensen die bij elkaar passen en verdeel de rollen op basis van de talenten die mensen hebben. Zelfs een simpel project kan de mist in gaan wanneer blijkt dat werkzaamheden die bij een medewerker belegd zijn niet binnen het talent van deze medewerker liggen. Probeer het dan op te lossen door verantwoordelijkheden anders te verdelen.

#6 Stimuleer eigen verantwoordelijkheid

Maak mensen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Stimuleer dat door medewerkers zelf input te laten leveren voor hun eigen ontwikkelplan. Bied hiertoe faciliteiten aan, zoals individuele opleidingsbudgetten en ruimte voor learning on the job. Maar spoor ook aan tot meedenken en investering van medewerkers zelf. Wanneer medewerkers gemotiveerd zijn om dat laatste te doen, is de kans groter dat ze hun eigen talenten verder ontplooien.

#7 Ontwikkelen van medewerkers is elkaar beoordelen

Laat beoordelingsgesprekken een dialoog zijn. Maak een vervolg op de beoordelingsgesprekken door prestaties, ontwikkeling en opleiding met elkaar te verbinden. Laat de medewerker zelf zijn visie geven en kom samen tot het beste plan voor talentontwikkeling.

Lees ook: Beeld: Getty Images