Dat twintigers en dertigers zo vatbaar zijn voor een burn out heeft verschillende redenen. Dat maakt dat je als werkgever altijd de vinger aan de pols moet houden. Om te voorkomen dat deze jonge werknemers aan hun lot over worden overgelaten en om ze gezond aan het werk te houden. 

Geef het goede voorbeeld

Geen overbodige luxe, want uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk, die weinig steun krijgen van hun leidinggevende, een groter risico op een burn out hebben. 45 procent van hen ervaart spanningsklachten, tegenover 18 procent van de werknemers die deze steun wél ervaart. En helemaal belangrijk, geef naast coaching ook het goede voorbeeld. Van een gejaagde manager die zelf de werkdruk niet aankan, wordt immers iedereen onrustig. 

Top 3 probleem en aanpak

#1 Sociale omgang

- Het gros van de afgestudeerden komt sociaal ongeschoold de werkvloer opstromen. Ze missen kennis over hoe het er sociaal aan toe gaat op de werkvloer en zijn daardoor vaker slachtoffer van machtsmisbruik en conflicten. Jongeren tussen de 25 tot 34 jaar scoren het hoogst op conflicten met collega’s en het aantal jongeren met burn out klachten is ook hoger dan gemiddeld.
+ Opleidingen moeten aandacht besteden aan sociale kennis over omgang op de werkvloer zodat ze weerbaarder zijn.

#2 Strategische vaardigheden

- Ook missen ze strategische vaardigheden en worstelen zij met het vinden van hun plekje. Het is voor deze jongeren moeilijk om in een bestaand systeem binnen te komen, vooral op een resultaatgerichte werkvloer waar de werkdruk hoog is. Klagen wordt niet getolereerd. Machtsmisbruik door bijvoorbeeld autoritaire leidinggevenden en pestgedrag en conflicten over achterblijvende prestaties, komen vaak voor. 
+ Terugkeer van het mentorschap op de werkvloer. Jongeren hebben iemand nodig die hen wegwijs maakt. Nu worden ze te vaak aan hun lot overgelaten en moeten ze meteen meedraaien alsof ze het werk al tien jaar doen. 

#3 Balans tussen werk en privé

- Twintigers en dertigers zijn vaak ambitieus en hebben jonge kinderen. Ze kunnen thuis werken, waardoor ontspannen moeilijker wordt. Ze durven het slecht aan te geven wanneer het teveel wordt. 
+ Laat jonge werknemers weten dat ze eerder op de rem moeten trappen. Ze laten juist een professionele kant van zichzelf zien wanneer ze aangeven dat de balans doorslaat.  Stimuleer ook dat ze ontspannende activiteiten zoals vrienden bezoeken, sporten, of naar de bioscoop gaan net zo gedisciplineerd inplannen als werkafspraken.

burn-out, werkstress

Top 3 Tips van deskundigen 

#1 Bedrijfskundige Peter Bregman - 18 Minutes: Find your focus, master distraction, and get the right things done 

Je werkt veel rustiger door in totaal achttien minuten per dag stil te staan bij wat je doet. ’s Ochtends vijf minuten om te bepalen waar vandaag de aandacht naar toe gaat. Ieder uur van de werkdag een minuut om de vraag te stellen: gaat mijn aandacht nu naar het belangrijkste op mijn agenda? En vijf minuten in de avond om te evalueren. Deze reflectiemomenten zijn volgens hem noodzakelijk om te voorkomen kopje onder te gaan in de eindeloze reeks afleidingen van het gedigitaliseerde leven.

#2 Arbeidspycholoog Tony Crabbe - Nooit meer te druk 

Bepaal dagelijks wat prioriteit heeft in je leven en werk, en focus je daarop. Het tegenovergestelde van ‘druk’ is niet ‘vrije tijd’. Het tegenovergestelde van ‘busy’ is ‘focus’: diepe betrokkenheid bij activiteiten die het belangrijkst voor ons zijn, en niet steeds meegaan in afleiding. Het gaat er niet om zoveel mogelijk op een dag te doen, maar om je aandacht te houden bij de taken die het verschil maken. 

#3 Stresscoach Paul Loomans - Ik heb de tijd

Doe één ding tegelijk en maak het af. Houd de regie: probeer zoveel mogelijk zelf te kiezen welke taak je wanneer doet. Geef noodzakelijke onderbrekingen de volle aandacht, maar rond wat je aan het doen bent mentaal wel eerst af, al is het maar door het noteren van een laatste zin.” Zorg voor ‘eilanden van rust’, plan een paar keer per week uren in waarin je ongestoord kunt werken. Zorg bovendien voor ‘witjes’: Loop na ongeveer 45 minuten even weg van het beeldscherm om het brein rust te gunnen.

Beeld: Getty Images