Vluchtelingen met een baan? Jazeker: ook vluchtelingen mogen werken! Vandaag op Wereld vluchtelingendag, staan we niet alleen stil bij het lot van vluchtelingen over de wereld. Ook staan we stil bij de rol van werkgevers in het bieden kansen op werk aan vluchtelingen.

Drempels die vluchtelingen ervaren bij werk 
Ruim één op de drie vluchtelingen in Nederland van 15 tot 64 jaar heeft een betaalde baan. Dit blijft sterk achter bij de autochtone beroepsbevolking, waarvan tweederde een baan heeft. Bij het zoeken naar werk, stuiten ze op verschillende drempels:

  • Zo vormt taalachterstand een bekend probleem, en ook het feit dat veel diploma’s die in het land van herkomst zijn behaald, hier niet worden erkend.
  • Zijn vluchtelingen al wat langer onderweg en/of in Nederland zonder werk, dan ontstaan vaak andere nadelen, zoals een gat in het cv en een hogere leeftijd.
  • Het is voor vluchtelingen bovendien moeilijk om in contact te komen met mensen en instanties die hen aan een baan kunnen helpen.

Veel werkgevers zijn onbekend met vluchtelingen en daardoor soms huiverig om hen aan een baan te helpen.

Zonde, want veel vluchtelingen zijn juist erg gemotiveerd. Ze willen niets liever dan werken. Je kunt vluchtelingen, hetzij onder bepaalde voorwaarden, aan een baan helpen.

Dit zijn de 4 voorwaarden:

#1 Een vluchteling moet in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning

Om te mogen werken, moet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een tewerkstellingsvergunning afgeven. Zo’n vergunning wordt pas via het UWV verstrekt wanneer de asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Het eerste halfjaar kan een vluchteling dus sowieso niet werken.

#2 Een vluchteling dient een verklaring aan de werkgever te overleggen

Een andere voorwaarde om te mogen werken, is dat de vluchteling een verklaring van het COA aan de werkgever kan overleggen waarin wordt aangegeven dat uitzetting niet aan de orde is.

#3 Een vluchteling mag maximaal 24 weken per jaar werken 

Vluchtelingen mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Bewoners van een azc die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies maar bemiddelt niet. Op en rond het asielzoekerscentrum worden bewoners betrokken bij dagelijkse werkzaamheden. Bewoners mogen ook buiten het azc vrijwilligerswerk doen.

#4 Een vluchteling is een eigen bijdrage aan het COA verschuldigd

Werkende asielzoekers zijn het COA een eigen bijdrage verschuldigd voor de kosten van de opvang en de uitkering die zij maandelijks ontvangen om van te kunnen leven. Ze mogen de eerste 25 procent van hun inkomsten houden, met een maximum van €185 per maand. Verdienen ze meer dan het bedrag dat ze aan het COA verschuldigd zijn, dan mogen ze ook de rest houden.


Andere artikelen met het onderwerp vluchtelingen en werk:Bron: Vluchtelingenwerk
Beeld: Getty Images