Dat constateert de Inspectie SZW. De toename van het aantal ongelukken staat haaks op de huidige kennis over veiligheid en de recente crisis in de bouw. Het aantal ongevallen dat wordt gemeld, is zelfs licht toegenomen. Ook het aantal zware ongevallen steeg licht, blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW.

De Inspectie vermoedt dat de stijging van het aantal ongevallen te maken heeft met:

  • het vaker uitbesteden van risicovolle bouwwerkzaamheden aan zzp’ers. Vanwege de beperkte marges voor zzp'ers investeren zij vaak te weinig in hun eigen arbeidsveiligheid.
  • ook blijkt dat in minstens 12 procent van de gevallen het slachtoffer niet de Nederlandse nationaliteit had. Het gaat hier voornamelijk om Polen en Duitsers. Bij hen speelt een taal- en cultuurprobleem. Het percentage buitenlandse slachtoffers dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de Inspectie SZW bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers uit eigen land.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt roept dus nieuwe vragen op als het gaat om arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer. Hoe veilig zijn flexmedewerkers bij u? 5 regels om in acht te nemen.

#1 Zorg voor goede arbeidsomstandigheden – benoem risico’s

Niet alleen als werkgever, ook als inlener van flexmedewerkers moet je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Essentieel is dat je de belangrijkste risico's op de werkplek benoemt. Uitzendkracht in dienst? Voor de uitzendonderneming geldt doorgeleidingsplicht om aan de arboverplichting te voldoen. Dit betekent dat ook de uitzender de flexmedewerker van tevoren moet informeren over de risico's.

#2 Geef én herhaal instructies

Je (nieuwe) werknemers instrueren en bijpraten over veilig werken doe je natuurlijk al. Maar herhaal je de regels ook? Herhaling is de sleutel tot succes. Vooral als je bedrijf met veel oproepkrachten werkt, is het essentieel om veiligheid steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. Geef het goede voorbeeld in het naleven van de regels. Werknemers zijn dan eerder geneigd veiliger te werken.

#3 Koppel je flexmedewerker aan een buddy

Twee collega’s die op elkaar letten en van elkaar leren, blijkt goed te werken als het gaat om een veilige werkvloer. Dat is ook de kern van bijvoorbeeld Werkbuddies van van Veiligheid.nl, organisatie die werkt aan een veiliger Nederland. Elke flexmedewerker of uitzendkracht wordt gekoppeld aan een ervaren collega. Samen sparren ze over (on)veilige situaties en leren elkaar aanspreken op onveilige situaties en risico’s op de werkvloer. 

#4 Verzamel bijna-incidenten

Bespreek/evalueer incidenten, maar zeker ook bijna-incidenten. Registreer ze en laat het onderwerp veiligheid als vast item terugkeren in wekelijks of maandelijks overleg met je vaste medewerkers, flexmedewerkers en ZZP’ers. Een bedrijf dat ‘voelsprieten’ ontwikkelt, kan voorvallen beter zien aankomen en ernstige ongevallen uiteindelijk voorkomen. 

#5 Meld zware ongevallen ook als een flexmedewerker het slachtoffer is

Arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname moeten direct door de werkgever gemeld worden aan de Inspectie SZW. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Deze meldingsplicht geldt voor zowel ongevallen met eigen werknemers, als voor ongevallen met uitzendkrachten of andere personen die onder het gezag van de werkgever werkzaamheden uitvoeren, zo meldt de Inspectiedienst. 

Let op! 


Werkgevers (of inleners) die de meldingsplichtige ongevallen niet doorgeven bij de Inspectie SZW riskeren een boete die kan oplopen tot € 50.000.

Beeld: Getty Images