'Ik merk dat het arbeidsaanbod slinkt'

Bovenstaande stelling legden we tijdens ons arbeidsmarktonderzoek voor de Hr Marktmonitor voor aan totaal ruim 4.000 werkgevers en werknemers. En het antwoord is opmerkelijk. Werkgevers in het mkb en grootbedrijf zijn het er unaniem over eens dat er minder werknemers beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 63% van de respondenten onder de werkgevers bevestigt de stelling.

Iets anders gebeurt er bij de werknemers. Daar ziet maar 34% van de (potentiële) werknemers dat het aantal relevante vacatures toeneemt. 14% van de werknemers bevestigt benaderd te worden voor een andere baan en 56% van de deelnemers wordt nooit benaderd voor een nieuwe uitdaging. Die percentages wijzen niet direct op een krappere arbeidsmarkt, in ieder geval vanuit het oogpunt van werknemers. Wat verklaart het verschil?

# Opleiding

Werknemers die hoogopgeleid zijn (daarbij rekenen we hier met een hbo+ niveau) of een specifieke vakopleiding worden vaker benaderd voor een nieuwe baan. En het niveau dat gevraagd wordt in vacatures stijgt. Van voorheen een mbo-niveau voor een functie, naar nu bijvoorbeeld een hbo-opleiding.

# Mismatch

In alle branches neemt de vraag naar personeel toe. Tegelijkertijd is er een mismatch tussen de werkervaring of opleiding van werknemers en het functieprofiel van werkgevers. Van de werkzoekenden in Nederland (de stand eind 2017) vindt zo 37% geen baan, omdat opleiding en werkervaring niet matchen met het profiel van vacatures. Kortom, de mensen zijn er maar hun opleidingsniveau sluit (nog) niet aan bij het profiel van een vacature. Het aantal openstaande vacatures wordt daardoor minder snel vervuld, of vacatures worden opnieuw geplaatst. En arbeidsmarkt wordt dus niet alleen maar krapper door een tekort aan personeel.

# Oplossing

Wat is de oplossing voor de mismatch? Opleiden en een intensievere samenwerking tussen opleiders en werkgevers, in alle branches. We vertellen er meer over in de negende editie van de Hr Marktmonitor van Unique. Bezoek ons première-event op donderdagmiddag 5 april en ontvang live de eerste druk van ons onderzoek. Of bestel de Hr Marktmonitor op de website van Unique.

Bronnen: CBS, Insights ABN AMRO en de Hr Marktmonitor van Unique