De grondlegger van het denken over teams en de verschillende rollen die daarbinnen worden aangenomen is Meredith Belbin (1925). Deze Britse wetenschapper was eigenlijk psycholoog en thuis in de klassieke talen. Hij onderzocht het fenomeen teams op geheel eigen wijze. Als eerste legde hij het verband tussen het individu en de context van het team. Dat deed hij door drie andere wetenschappers met volkomen verschillende achtergronden (Bill Hartston, wiskundige en schaakgrootmeester, Jeanne Fisher, antropoloog met specialisatie in Keniaanse stammen en Roger Mottram, organisatiepsycholoog) te betrekken bij het onderzoek. Het resulteerde in het standaardwerk Management Teams (1981), waarin acht complementaire teamrollen werden gedefinieerd. Nog steeds gelden de teamrollen van Belbin als de basis voor de meeste theorieën onder teambuilding. 

Nut

Bij het samenstellen van elk team bewijst Belbin met zijn rollen zijn nut. Zijn model is in de loop der jaren uitgebreid tot onderstaande negen rollen. Gelukkig is het zo dat mensen meerdere rollen tegelijkertijd kunnen spelen. Een team van negen is dus niet noodzakelijk. Toch is het niet zo dat iedereen maar iedere rol aan kan nemen. Sommige rollen sluiten elkaar uit en andere archetypen vechten elkaar als het team te klein wordt elkaar de tent uit. 
Belbin is nog steeds bruikbaar. Zijn inzichten geven een teamleider een handvat om te kijken of alle noodzakelijke persoonskenmerken in zijn team aanwezig zijn. Zeker als er een nieuw teamlid wordt gezocht is het wijs om ook even bij Belbin te rade te gaan. Mensen zijn complex, vooral als ze in groepsverband opereren. De theorie van Belbin biedt handvatten om balans in het team te brengen.  

# 1 De Uitvoerder 

De uitvoerder is nuchter, ordelijk en taakgericht. Een harde werker met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Hij is betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw, maar heeft ook een paar zwakheden. De uitvoerder is soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend. De uitvoerder staat alleen open voor ideeën die hun praktische waarde al in de praktijk hebben bewezen.

# 2 De brononderzoeker

De brononderzoeker is extravert, enthousiast en avontuurlijk. Een natuurlijk netwerker die altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar deze brononderzoeker is snel verveeld, verliest na het eerste enthousiasme zijn belangstelling en is nonchalant met betrekking tot details.

# 3 De plant

De plant is een solistisch ingesteld teamlid. Hij is een creatieve denker en een vrije geest, die met originele invallen en oplossingen komt en graag buiten de gebaande paden treedt. Keerzijde van deze solist is dat hij sterk op de innerlijke denkwereld is gericht. Hij oogt daardoor verstrooid en afwezig en kan het contact met de wereld verliezen. De plant trekt zich weinig aan van protocollen en conventies.

# 4 De monitor

De monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. Een koele en objectieve analyticus. Iemand met veel kennis die alle pro’s en contra’s in kaart brengt en zorgvuldig beslist. Deze persoon is soms te voorzichtig en te afwachtend. Door zijn kritische zin en relativerend vermogen is hij zeker geen inspirator of motivator.

# 5 De vormer

De vormer is extravert, dynamisch, gepassioneerd en wilskrachtig. Deze rol kent een sterke drang tot presteren. Hij zoekt de uitdaging, gaat daarbij tot het uiterste en weet mensen in beweging te krijgen. Maar de vormer is ook ongeduldig, driftig soms en heeft de neiging anderen te provoceren zonder respect voor andermans gevoelens.

# 6 De coördinator 

De natuurlijke coördinator geeft de procedures aan, verheldert bedoelingen en vat samen wat iedereen wil. Hij heeft een goede antenne voor de talenten van anderen. Hij kan goed delegeren, maar is soms wat manipulatief als hij het team één kant op wil krijgen. 

# 7 De afronder

De persoon die deze rol vervult, is nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig. Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en pietje precies. Aan de andere kant is de afronder soms overbezorgd, maakt zich druk over de kleinste dingen en kan slecht dingen uit handen geven en afstand nemen. 

# 8 De groepswerker

De smeerolie van elk team is de groepswerker. Hij is behulpzaam en attent, gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Hij is tactvol, diplomatiek en kan met iedereen overweg. Maar door zijn sociale vaardigheden is hij soms te meegaand, kan slecht overweg met conflicten en neemt onder druk moeilijk beslissingen.

# 9 De specialist 

De specialist is de toegewijde vakman in een team. Een stille eenling. Een buitenbeentje in de groep. Iemand die bijdraagt door veel te weten van wat vaak een beperkt vakgebied is. De specialist waagt zich zelden buiten het eigen vakgebied en heeft weinig interesse voor de bijdragen van anderen.