Uit onderzoek blijkt dat veel sollicitanten frauderen bij het opstellen van een cv. Opleidingen worden verzonnen en diploma’s worden gekocht. Cv-fraude is onacceptabel, zegt Rita Verdonk. "Op deze manier komen eerlijke en betrouwbare sollicitanten niet aan het werk en lopen de kosten voor werkgevers torenhoog op. Daarnaast kan het aannemen van onvoldoende gekwalificeerd personeel leiden tot grote veiligheidsrisico’s.”

Keurmerk van cv's voorkomt Cv-fraude

Om erachter te komen waar cv-fraude plaatsvindt, heeft Verdonk CVmonitor opgericht. Dit bedrijf streeft ernaar met een keurmerk de arbeidsmarkt betrouwbaarder en transparanter te maken. Een aantal vragen aan de oprichtster hierover. 

Cv fraude rita verdonk

#1 Hoe ontdek je het beste fraude op een cv?

“De enige manier voor een werkgever om op een gemakkelijke en tijdbesparende manier zeker te zijn van betrouwbare sollicitanten is door gebruik te maken van de dienstverlening van CVmonitor. Kiest een werkgever voor een dure en tijdrovende manier om fraude op cv’s te ontdekken zonder zeker te zijn van de betrouwbaarheid van een sollicitant, dan zal hij alle documenten moeten opvragen, alle gegeven informatie na moeten bellen en het selectiegesprek moeten gebruiken om alle gegevens met de sollicitant zelf door te nemen.” 

#2 Wat controleren jullie? 

"Wij controleren gegevens als identiteit, diploma’s, rijbewijs, VOG en BIG en voorzien het cv van het een keurmerk."

#3 Zijn die gegevens niet beschermd?

"Iedere burger moet kunnen beschikken over zijn/haar eigen persoonsgegevens en zelf moet kunnen bepalen wie er inzage in die gegevens krijgt. Daarom werken wij met persoonlijke digitale kluizen."

#4 Wat is het voordeel van zo'n keurmerk?

"Het heeft veel voordelen, bijvoorbeeld als je gaat solliciteren. De sollicitant haalt dan eerst zijn/haar eigen gegevens op uit overheidsdatabases en zet die in zijn/haar eigen digitale kluis. Dit kan helemaal digitaal en dus supersnel. Grote voordelen daarbij zijn dat een sollicitant niet meer hoeft te zoeken naar diploma’s of andere officiële documenten en kan diegene meteen laten zien dat hij/zij betrouwbaar is. Dat levert een voorsprong op bij het solliciteren.

Aan de kant van de werkgever is de besparing op arbeidsuren significant, daarnaast is hij/zij verzekerd van een digitale, snelle en veilige sollicitatieprocedure die inzicht geeft in de betrouwbaarheid van de kandidaten."

#5 Gebeurt het onjuist vermelden van informatie op een cv vaak? 

“Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat 60% van de sollicitanten liegt op het cv. Dit gaat van een extra maand bij een werkgever te hebben gewerkt (om het cv sluitend te maken) tot aan compleet verzonnen opleidingen.”

#6 En dan misschien nog in een bepaalde branche of met bepaalde gegevens? 

“Fraude op het cv komt voor in alle branches en op alle functies.”

#7 Zijn werkgevers zich daar genoeg bewust van? 

“Dat is heel verschillend. Ongeveer de helft van de werkgevers geeft aan geen ervaring te hebben met cv-fraude, pas als er doorgevraagd wordt, komen de voorbeelden op tafel. De andere helft van de werkgevers geeft aan dat zij denken dat zeker 80% van de sollicitanten fraudeert.”

#8 Wat is de schade voor het bedrijf, en misschien ook voor de werknemer zelf, als er gefraudeerd wordt?

“Als een werknemer met onjuiste kwalificaties binnenkomt en denkt dat zijn bedrog ontdekt gaat worden, kan het gebeuren dat de werknemer zich ziek meldt. Dat kan een financiële strop zijn voor een bedrijf.

Voor integere sollicitanten die wel de juiste kwalificaties bezitten is het heel zuur en onrechtvaardig dat zij niet op een door hen gewilde functie terechtkomen en mensen die de boel bedrogen hebben wel.

#9 Maar, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Waarom dan toch die check?

“Werkgevers die vragen naar het CVmonitor-keurmerk geven hiermee aan dat zij kiezen voor een snelle en effectieve sollicitatieprocedure die gekwalificeerde medewerkers oplevert. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke kernwaarden binnen hun bedrijf.”

Beeld: Getty Images