Thuiswerken gebeurt steeds vaker en wordt sinds de Wet Flexibel Werken, die per 1 januari 2016 in werking trad, bevorderd. Althans dat is wat de wet beoogt. Medewerkers zouden beter in staat moeten zijn om thuis te werken. Dat is overigens wat anders dan het algemeen recht hebben op thuiswerken, iets wat in de eerste wetsvoorstellen werd geopperd. Werkgevers zouden thuiswerken in dat geval alleen kunnen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. In de aangenomen wet is dit ‘recht’ aanzienlijk afgezwakt. 

Aanpassing van de arbeidsplaats

Werknemers mogen sinds 1 januari bij de werkgever een officieel verzoek tot ‘aanpassing van de arbeidsplaats’ indienen, maar werkgevers zijn niet verplicht om het verzoek in te willigen. De werkgever is slechts verplicht om het verzoek in overweging te nemen.

Ontslag op staande voet wegens thuiswerken: mag dat? 

#1 Thuiswerken, wanneer mag het niet?

Wanneer mag je als werkgever een verzoek tot 'aanpassing van de arbeidsplaats’ weigeren? Afwijzen van het verzoek kan de werkgever alleen nadat hij met de werknemer overleg heeft gepleegd. Wijst de werkgever het verzoek af, dan zal hij de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen en zijn beslissing moeten motiveren.

Leestip! Thuiswerken: kan en mag dat altijd?

#2 Mag je een werknemer ontslaan op staande voet wegens thuiswerken?

Ja, dat mag, getuige een zaak in 2016. Voor een werknemer volgde ontslag op staande voet nadat hij veelvuldig had thuisgewerkt. Bij een bedrijf dat een datacentrum in stand houdt, was afgesproken dat de werknemer die technicus was, altijd op locatie, dus in het datacentrum moest werken. In plaats daarvan, was de werknemer in een periode van 6 maanden, 25 dagen zonder goede reden en zonder afmelding niet in het datacentrum aanwezig, maar thuis.

#3 Wat zijn de argumenten om een werknemer te ontslaan? 

  • De werknemer verschijnt structureel en zonder overleg met de werkgever niet op het werk, terwijl dat wel is overeengekomen en een belangrijk onderdeel van de functie is. 
  • De werkgever bepaalt in een rooster dat desbetreffende medewerker altijd aanwezig moet zijn omwille van zijn functie (Denk aan de medewerker met specifieke functie in het datacenter). 
  • De werknemer kan vanuit huis niet alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. 
  • De werknemer heeft geen goede reden om niet naar de werkplek te komen.

Thuiswerken ontslag op staande voet

#4 Ontslag wegens thuiswerken kun je beter voorkomen dan genezen, welke maatregelen kun je treffen?

Vermeld of thuiswerken mag

Vermeld in de functieomschrijving dat een medewerker op een bepaalde locatie, of juist thuis, moet of mag werken.

Controleer werkplekbeleid

Controleer regelmatig of jouw (thuis)werkplekbeleid wordt nageleefd door je werknemers.

Schors werknemer

Schors je werknemer om wat tijd te winnen voor nader onderzoek over nieuwe informatie. Zorgvuldigheid en aantoonbaar bewijsmateriaal kunnen leveren is essentieel. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat je werknemers die structureel niet op hun werk verschijnen altijd op staande voet kunt ontslaan wegens thuiswerken.

Leestip! Meer weten over ontslag (op staande voet)?

  1. Wanneer ontsla je personeel op staande voet?
  2. Kan ik een zieke medewerker ontslaan?
  3. Goed ontslaan voor beginner

Beeld: Getty Images