En daar moeten we maar eens mee ophouden, vindt Sandra Brandt. Om die reden riep ze anderhalf jaar geleden de ‘Klaagvrije Maandag’ in het leven. Brandt werd gek van haar eigen geklaag. Ze klaagde zelfs over mensen die klagen. Toen besloot ze dat ze alleen zélf een eind kon maken aan die vicieuze cirkel. Het stoppen met klagen moest een experiment worden. Nu is er behalve een Facebookpagina (bijna) een boek, een e-cursus en een magazine, allemaal over het klaagvrij maken van je leven.

Welke ergernissen moeten we op kantoor missen?

In samenwerking met Psychologie Magazine en Management Team deed Roos Vonk onderzoek naar de grootste ergernissen van Nederlanders op het werk. Twee vragen werden beantwoord:
 1. Waar stoor je je het meest aan bij collega's?
 2. Wat vinden collega's irritant aan jou?

4 meest voorkomende ergernissen op kantoor

De antwoorden leidden naar een waslijst van ergernissen, waarvan onderstaand de 4 meest voorkomende:

#1 Gebrek aan collegialiteit of teamspirit

De nummer-1-ergernis op de werkvloer is gebrek aan collegialiteit en teamspirit, genoemd door ruim 18% van de deelnemers. Vrouwen storen zich hier iets meer aan.

#2 Domheid & onbekwaamheid

Met name mannen ergeren zich aan domheid en onbekwaamheid van collega's. Dit verschil komt overeen met stereotiepe sekseverschillen: waar vrouwen meer gericht zijn op samenwerking en collegialiteit, zijn mannen meer gericht op prestaties en succes.

#3 Luiheid, de kantjes ervanaf lopen 

De derde grote ergernis werd genoemd door 17% van de deelnemers: luiheid. Collega’s die er de kantjes vanaf lopen roepen flink wat irritatie op.

#4 Defensief reageren op feedback

Dit is ergernis nummer 4, met 16% van de deelnemers. Vermoedelijk is dit vooral een ergernis van degenen die de feedback géven. Tegelijkertijd zijn de feedback-gevers zich ervan bewust dat zij dit ook niet altijd op de best mogelijke manier doen: 20% van de deelnemers denkt van zichzelf dat ze ‘te weinig feedback geven, of niet op een zinvolle manier’.

Met name leidinggevenden met veel ondergeschikten (meer dan 10) vinden dat ze hierin tekortschieten. Als klacht over anderen wordt het geven van te weinig zinvolle feedback relatief weinig genoemd (6%), maar degenen díé het noemen zijn met name ondergeschikten. Daarmee is deze klacht complementair aan wat de leidinggevenden over zichzelf zeggen.

Ergernissen aandragen: Niet doen volgens collega's

Deelnemers hadden ook de mogelijkheid om zelf andere ergernissen aan te dragen. Mensen vermoeden van zichzelf met name dat hun volgende eigenschappen lastig kunnen zijn voor collega's:

 • eigenwijsheid
 • kritische instelling
 • onzekerheid
 • perfectionisme
 • eerlijkheid

Als het gaat om ergerniswekkend gedrag van anderen, zijn de gekozen woorden minder voordelig:

 • bemoeizucht en ongevraagd advies
 • niet luisteren
 • geen visie of geen leiding
 • negativiteit
 • slechte communicatie
 • rommel maken
 • herrie maken (telefoons, radio, kwebbelen over niks, te hard praten).
 • whatsappen, facebooken, sms’en
 • eetgeluiden maken
 • continu hakken tikken op de vloer
 • irritant hoestje dag in dag uit
 • kauwgom kauwen

Kortom: er wordt heel wat geklaagd en geërgerd op de werkvloer. Heerlijk dat het er vandaag even geen geklaag was. Happy Klaagvrije Maandag!

klaagvrije maandag

Bron: Psychologie Magazine, Management Team, Roos Vonk