Het aantal vrouwelijke bestuurders neemt mondjesmaat toe. In december 2016 bestaat bij slechts bij 15 procent van de bedrijven de top voor 30 procent uit vrouwen. Bij ruim een op de vijf ondernemingen voldoet de raad van commissarissen op dat moment aan het streven. Dat blijkt uit het rapport van de commissie Monitoring, die toeziet op het naleven van de Wet bestuur en toezicht.

 

Verantwoording vrouwen in topposities in jaarverslag

Bedrijven die niet aan de wet voldoen, moeten nu sowieso in hun jaarverslag uitleggen waarom het streefgetal niet is gehaald en wat ze in de toekomst zullen doen om dit wel te halen. Aan het niet naleven van de wet zijn echter geen sancties verbonden.

 

Is het tijd voor een vrouwenquotum?

  • Hans de Boer noemde het een zwaktebod om bedrijven via een quotum te verplichten meer vrouwen in de top te krijgen. Volgens De Boer is een dergelijke regel een belediging voor vrouwen. 
  • Jet Bussemaker noemde het quotum een 'paardenmiddel' waarvan ze hoopt dat ze het nooit hoeft in te zetten. Ze noemt de cijfers nog wat teleurstellend. Maar er is sprake van een kentering. Vergroten van de urgentie is volgens Bussemaker wel nodig. Want in dit tempo schiet het volgens haar niet op.

 

3 visies van ondernemers op het vrouwenquotum:

 

Monique de Vos, oprichter en partner headhuntersbureau Chasse: 

Vrouwenquotum, vrouwen in topposities'Ik ben voor meer vrouwen aan de top, maar tegen inmenging van de overheid. In Noorwegen is een quotum ingesteld, maar veel van de vrouwen die werden benoemd, bleken er nog niet aan toe. Wat is de reactie? Zie je wel, vrouwen kunnen geen leiding geven. Onzin natuurlijk. Als een organisatie besluit om alleen maar mannen aan te nemen, dan kan die zichzelf in de voet schieten, want op termijn kan die minder succesvol zijn. Dan stappen klanten die diversiteit wel belangrijk vinden, over naar de concurrent. De markt regelt dat wel. Ik word regelmatig gevraagd op zoek te gaan naar een vrouw voor een topfunctie. Ik moet daar vaak iets meer mijn best voor doen, maar het lukt wel altijd. Vrouwen zijn dan misschien in de minderheid, de kwaliteiten zijn zeker niet minder. Het probleem lost zichzelf op, maar het kost tijd. Maar de overheid dit te laten regelen, dat slaat voor de private sector nergens op.'
   

Martijn de Wildt, directeur adviesbureau Qidos:


Vrouwenquotum'Normaal ben ik geen fan van quota, maar in dit geval wel. We praten er al twintig jaar over, maar het aantal vrouwen op topposities is nauwelijks gestegen. Een quotum kan dat in één keer doorbreken. Wel moet er een ondergrens komen voor het mkb, want voor de slager op de hoek is een quotum lastig. Meer vrouwen aan de top betekent minder kans op economische crises. Daar wordt de maatschappij als geheel beter van. In mijn overtuiging zijn de problemen bij de banken en de woningcorporaties grotendeels toe te schrijven aan masculien denken en leidinggeven. We moeten fundamenteel anders gaan kijken naar leven en werk. Tussen je 25ste en 45ste maak je de grootste carrièresprongen, maar dit is ook de leeftijd waarop veel vrouwen besluiten minder te werken vanwege de kinderen. Het is vaak lastig om na vijf of tien jaar je carrière weer op te pakken. Dat is ouderwets. Daarom pleit ik voor meer flexibiliteit.'
 

Desiree van Boxtel, mede-eigenaar investeringsfonds Karmijn Kapitaal:

Vrouwenquotum, 'Wij komen diversiteit niet vaak tegen als issue in het mkb. Er werken daar al veel vrouwen aan de top. Een quotum zal eerder nodig zijn in beursgenoteerde bedrijven, waar de afstand tussen de werkvloer en de top veel groter is. Wij investeren alleen in bedrijven die geleid worden door vrouwen én mannen. Dat heeft puur economische redenen: bedrijven met een gemengde directie presteren namelijk beter op lange termijn. Zo zijn de werknemers creatiever en blijven ze langer in dienst omdat ze zich meer thuis voelen. Ons fonds heeft geen moeite om goede bedrijven te vinden om in te investeren, want 20 tot 25 procent van het mkb wordt divers geleid. Directies hebben een mix nodig van mannelijke en vrouwelijke leiderschapsstijlen. Vrouwen zijn consensusgericht en richten zich op de lange termijn, terwijl mannen veel meer risico’s nemen en vaker resultaatgericht zijn. Dit is natuurlijk gechargeerd, maar er zit een kern van waarheid in.'Beeld: Getty Images