Zo'n 4,5% van de Nederlandse bevolking heeft last van suikerziekte (2013). Dat komt neer op ongeveer 750.000 personen. In 2001 was dat percentage nog 2,8%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename van het aantal patiënten met type 2 diabetes is o.a. het gevolg van vergrijzing en de sterke toename van het aantal mensen met ernstig overgewicht. Werknemers met diabetes verzuimen (netto) 9,9 dagen. Dat is twee keer zo veel als een werknemer zonder diabetes. Weet je wat je moet doen om deze medewerkers  inzetbaar te houden?

1# Communiceer open over diabetes

Uit onderzoek van het NIVEL* blijkt dat één op de drie medewerkers met diabetes geen steun van collega’s en werkgevers krijgt. Terwijl ze zich beter voelen en presteren als er wel aandacht voor hen is. Creëer daarom een sfeer waarin medewerkers beperkingen kunnen aangeven, zodat ze zo lang mogelijk goed kunnen functioneren. Dat is niet eenvoudig in verband met de privacywetgeving. Alternatief is dat je de bedrijfsarts inzet bij medewerkers met prediabetes (voorfase van diabetes type 2). De bedrijfsarts kan vervolgens doorverwijzen naar bijvoorbeeld een leefstijlcoach of hulp bij psychische klachten. Ook kun je een risicoprofiel opstellen. Mensen met diabetes zijn bijvoorbeeld vaak lager opgeleid, bevinden zich in een lagere salarisschaal en hebben een hogere leeftijd. Bovendien blijken vrouwen die vier tot zeven uur zittend werk verrichten een grotere kans op diabetes te hebben dan vrouwen met actiever werk. 

#2 Versterk de rol van de bedrijfsarts

Bedrijfsartsen komen meestal pas in beeld wanneer sprake is van verzuim bij
werknemers met diabetes. De ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnmodule
'Diabetes en Arbeid' helpt. Hiermee kan de bedrijfsarts een meer ondersteunende rol spelen en preventief te werk gaan bij mensen die nog niet tegen hun grenzen aanlopen of verzuimen.

#3 Stel met de werknemer (en bedrijfsarts) een werkplan Diabetes op

Aanpassingen aan werkplek of werktijden zijn bij een ongecompliceerde diabetes meestal niet nodig. Maar als er wel knelpunten rond het werk ontstaan door onjuiste instelling van medicijnen, vermoeidheid of moeite met bestaande taken, kan dat reden zijn het werk in overleg aan te passen. De medewerker kan samen met de bedrijfsarts een werkplan Diabetes opstellen. Hierin komen zaken naar voren als: korter werken, andere werktijden, andere pauzeregeling, een lager werktempo, weglaten of toevoegen van bepaalde taken, hulp van collega’s, bij-of omscholing. Naast werkaanpassingen zijn er allerlei aanpassingen mogelijk in de werkomgeving of technische hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld aangepast meubilair, een beter toegankelijke werkplek of een aangepaste computer.

#4 Volg een cursus of training

Een training verhoogt de self efficiency van leidinggevenden/werkgevers bij het aansturen van werknemers met diabetes. Het leidt tot meer begrip en steun op de werkvloer en een prettiger werkklimaat. Bruikbare elementen voor een training zijn een simulatie van een werkende met diabetes (Living the live) of e-learning modules zoals: ‘hypo unawareness’ en ‘diabetes en werk’.

*Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) startte in 2011 een onderzoek naar diabetes op de werkvloer. De belangrijkste conclusie was dat werkgevers en HR-managers weinig zicht hebben op hun werknemers met diabetes. Ze willen deze medewerkers wel steunen, maar hebben daarvoor nauwelijks beleid.

Op de hoogte blijven? Meld je aan en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van People Business in je mailbox.