Wie staat er niet onder druk van collega’s, vrienden en familie om bepaalde opvattingen en gedragingen te debiteren. Het is die groepsdruk die u in de pas laat lopen. En dat is soms gezond. Al te veel afwijkingen en de sociale cohesie op het werk brokkelt af. 

De keerzijde daarvan is dat u zich laat kooien in een patroon en zichzelf beperkt tot meningen die niet noodzakelijkerwijs van u zijn. Wat u denkt dat anderen vinden is een zelf opgelegde beperking. Als u persoonlijk wilt groeien, moet u beginnen met het doorbreken van die beperking. U moet dichterbij uw eigen opvattingen komen en daar blijven. Het is een lastig proces, maar als het lukt wint u aan waardering. Daarom een aantal tips om uw onafhankelijkheid van de massa te bevechten. 

#1. Mensen maken zich helemaal niet druk om u

Groeien begint met een reality check. U bent niet het centrum van het universum. Mensen om u heen zijn het centrum van hun eigen leven. Net als u. Zoals u ook maar beperkt tijd en energie steekt in het hebben van een mening over anderen. U denkt veel meer over uzelf dan anderen dat over u doen. U bent slechts sporadisch aanwezig in de gedachten van anderen. Hun relatieve desinteresse in u als persoon betekent dat al die gedachten die u zelf construeert rond het thema ‘wat zullen ze wel van me denken?’ grotendeels verspilde energie zijn. Ze denken nauwelijks over u. Dat is pas een bevrijdende gedachte. 

#2. U leeft niet voor anderen

Omdat anderen u maar van beperkt belang vinden, heeft u de ruimte om te doen wat u wellicht al eerder heeft willen doen. Leven voor uzelf. Uw doel is uw eigen geluk, uw eigen balans en van daaruit eventueel een positieve invloed uitoefenen op de mensen om u heen. Dat is echt heel iets anders dan u gedragen zoals (u zelf denkt dat) anderen dat van u verwachten. Het is uw leven, uw ervaring, uw groeipad. Hoe u die dingen invult is uw eigen keuze. Laat andere mensen zich druk maken om hun eigen leven.

#3. Mensen projecteren

Hoe vaak is er goed bedoeld advies om iets niet te doen? Meestal zijn adviezen gericht op het minimaliseren van het risico. Ze raden u af dat bedrijf te beginnen, ze raden u af dat gesprek te voeren, ze raden u af voor uzelf te kiezen. En dat doen al die mensen vanuit de beste bedoelingen. Maar ondertussen projecteren al die raadgevers toch vooral hun eigen onzekerheden op u en uw plannen. Toch is hun raad niet één op één van toepassing op uw leven. Advies is waardevol, maar ervaring nog veel waardevoller. Ook u heeft recht op uw eigen fouten om van te leren. U groeit door ervaring, niet door de ervaring van anderen. 

#4. Kritiek is angst 

U vreest kritiek. Het incasseren van afkeurende meningen is soms best pijnlijk. Maar bedenk dan eens dit: Mensen die kritiek geven zijn vaak de mensen die zelf afwachtend aan de zijlijn blijven staan. Te bang om zelf te groeien en geketend in hun eigen ‘wat zal de ander over me denken’ gedachte. Het afkraken van wat anderen doen is voor deze mensen een uitlaatklep en verhult grotendeels hun eigen gebrek aan ontwikkeling. Juist onder kritiek is het zaak dicht bij uzelf te blijven. En daarbij, kritiek zegt vaak meer over de persoon die het geeft dan over degene op wie het gericht is. 

#5. Laat problemen waar ze horen

Maak van andermans problemen en meningen niet uw problemen en meningen. Dat is iets anders dan mensen negeren. U heeft uiteraard respect voor andermans opvattingen en gedrag. Maar dat betekent niet dat u moet doen en denken zoals zij doen. U doet lekker wat u zelf wilt. Omdat het u een goed gevoel geeft, inzicht biedt of motiveert. Dus als mensen het stom vinden dat ze niet bij u op de kamer mogen roken, is dat hun probleem. Als collega’s het stom vinden dat u zich verdiept in leiderschapsliteratuur, is dat hun probleem. Niet dat van u. Hun meningen en opvattingen zijn in de regel hun probleem. Niet dat van u. 

Het goede van het kiezen van uw eigen groeipad en u los worstelen van de meningenruis van al die mensen om u heen is dat u daarmee respect afdwingt. U gaat uw eigen weg, en dat is wat de meeste van ons graag willen, maar niet durven. In ieder geval niet zolang we gevangen zitten in de meningen en opvattingen van anderen. 
Op de hoogte blijven? Registreer dan hier en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van People Business in uw mailbox.