De overheid zet in op de participatiesamenleving. Mensen die naast hun werk voor anderen willen zorgen, moeten daarvoor de gelegenheid krijgen. En omgekeerd moet iedereen die kán werken, in staat gesteld worden dat naar vermogen te doen. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de nu nog geldende Wet Aanpassing Arbeidsduur. De Wet Flexibel Werken die per 1 januari 2016 ingaat is breder en regelt hoe en waar het werk wordt uitgevoerd. 5 vragen aan Bellinda Herman, directeur HR & Expertise bij Unique.

#1 De Wet Flexibel werken; waarvoor is die eigenlijk bedoeld?

“De wet is in de eerste plaats bedoeld om het gesprek over een flexibele invulling van de werkzaamheden op gang te brengen. Een moeder die langdurige zorg nodig heeft, vrijwilligerswerk tijdens kantooruren, of een opleiding waarvoor af en toe colleges gevolgd moeten worden; er zijn veel redenen waarom medewerkers hun werktijden flexibeler willen inrichten. Het gaat dus niet alleen om minder werken.” 

#2 Geldt de wet voor álle bedrijven?

“De wet geldt alleen voor bedrijven die tien of meer mensen in dienst hebben. Kleinere bedrijven moeten dit zelf regelen, al kan een rechter ook daar bij een eventueel geschil de uitgangspunten van deze wet hanteren. 

#3 Kunnen werknemers die net in dienst zijn een aanvraag doen?

“Nee. De werknemer die de aanvraag doet, moet minstens 26 weken in dienst zijn. Tot nu toe was dat een kalenderjaar. Overigens kunnen cao’s op enkele punten afwijken. Bedrijven die zonder cao werken, kunnen ook afspraken maken met de Ondernemingsraad.” 

#4 Mogen werkgevers een verzoek om flexibel te werken weigeren?

De werkgever moet een aanvraag tot flexibel werken in alle redelijkheid beoordelen. Hij mag het weigeren, maar moet dat dan wel goed onderbouwen. Hoe lastig een dergelijk verzoek ook kan zijn, het is voor iedere werkgever de moeite waard om tijd uit te trekken voor een goede afweging. De medewerker heeft vaak een goede reden om dat verzoek in te dienen. Er wordt thuis ook aan hem of haar getrokken. Met botweg weigeren help je niemand. Als het echt niet mogelijk is, probeer dan in elk geval een beetje tegemoet te komen. De beloning is een gemotiveerde medewerker en dat is veel waard.”

#5 Wanneer moeten werknemers een verzoek tot flexibel werken uiterlijk indienen?

“De werknemer die structureel een middag eerder weg wil om naar haar moeder te gaan, of de medewerker die een dag vanuit huis wil werken, moet dat uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij zijn werkgever aanvragen.” 

#6 Hoeveel tijd krijgt de werkgever om de aanvraag goed of af te keuren?

“De werkgever heeft een maand de tijd om op een aanvraag te reageren. Vindt hij dat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de inwilliging van de wens in de weg staat, dan mag hij de aanvraag weigeren. Maar let op: dit moet uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum op schrift gesteld worden en aan de aanvrager bekend worden gemaakt. Doet de werkgever dit niet, of te laat, dan stelt de wet dat de aanvraag is goedgekeurd, en moet de werkgever de gevraagde faciliteiten bieden.” 

#7 Wat is een argument om de aanvraag af te keuren?

“Dat zou bijvoorbeeld veiligheid kunnen zijn. Als een werknemer werk doet dat met tenminste twee mensen op hetzelfde moment op dezelfde plek uitgevoerd moet worden, en er is geen gelijkwaardige vervanger voor die medewerker beschikbaar, dan kan de werkgever eisen dat de werknemer daar aanwezig is. Redelijkheid en billijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. En die zullen in de praktijk vaak tot discussie leiden en daarmee tot een hoger aantal juridische bezwaren. Maar hoe beter je je besluit motiveert, hoe kleiner de kans daar op is.”
 

#8 Wat is jouw advies aan werkgevers? 

“Ga met elkaar in gesprek. Spreek samen de consequenties goed door. Maak ook afspraken over wat er gebeurt als de werknemer, of een collega, ziek wordt. Is het dan mogelijk tijdelijk een uitzondering te maken? Spreek ook af om de situatie na een paar maanden samen te evalueren. Werkt het zoals gehoopt? Is iedereen tevreden? Hebben collega’s er last van?” 

#9 Kan de werknemer de verandering terugdraaien?

“Een eenmaal toegezegde verandering kan niet zomaar meer worden teruggedraaid. Daarvoor moeten de omstandigheden gewijzigd zijn.” 

Meer weten over de Wet Flexibel Werken? Lees volgende maand de nieuwe uitgave van Peoplebusiness Magazine.  Vier keer per jaar het gratis People Business Magazine thuis ontvangen? Registreer dan hier.

Op de hoogte blijven? Registreer dan hier en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van Peoplebusiness in uw mailbox.