De kosten van de zogenoemde transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding) worden voortaan door de werkgevers collectief gedragen. De ministers gingen vrijdag 11 november akkoord met het voorstel van collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). 5 vragen en antwoorden over de wijziging van de transitievergoeding.

#1 Waarom wordt de transitievergoeding gewijzigd?


De transitievergoeding is voor veel werkgevers een doorn in het oog omdat zij te zwaar financieel worden belast. Midden- en kleinbedrijven zouden daardoor terughoudend zijn met het aannemen van personeel. Asscher erkent de zorgen. Hij noemde het betalen van de vergoeding na twee jaar ziekte ‘een bittere pil’. Met de wijziging wil de regering tegemoet komen aan de zorgen bij werkgevers over de hoge kosten voor langdurig zieke werknemers. Het besluit is genomen na overleg met werkgevers en werknemers.

#2 Wat houdt de aanpassing precies in?


Als je een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is, betaal je nog steeds transitievergoeding, maar deze wordt door UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Vanwege de verhoging van de uitgaven, zal de premie Awf worden verhoogd. Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk.

#3 Wanneer wordt de compensatieregeling ingevoerd?


De regeling wordt naar verwachting per 1 januari 2018 ingevoerd. De wet wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ingevoerd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de compensatieregeling uitvoeren. Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag en dossier. Hierover later dit jaar meer.

#4 Waarom en wanneer moet je ook alweer een transitievergoeding betalen?

Ontsla je een werknemer die al 2 jaar bij jou in dienst is? Of verleng je zijn contract niet? Dan moet je een transitievergoeding betalen aan je werknemer. Hij kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing als overstap naar een andere baan. Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. Een werknemer komt in aanmerking voor een transitievergoeding als je werknemer: 

  • 2 jaar of langer bij jou in dienst is.
  • geen contractverlenging krijgt als hij 2 jaar of langer bij jou in dienst is.
  • ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw kant.

#5 Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. De vergoeding is maximaal € 76.000. Behalve als een werknemer meer dan € 76.000 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

 

Beeld: Getty Images