Hoe verfrissend de uitstroom van bestaande medewerkers soms kan zijn, een (ervaren) vertrekkende medewerker gaat je financieel niet in de koude kleren zitten. Een en ander blijkt uit onderzoek van Heather Boushey en Sarah Jane Glynn. De Amerikaanse wetenschappers bestudeerden dertig casestudies uit elf eerdere onderzoeksrapporten en kwamen met de volgende 3 conclusies over vertrekkende medewerkers.

Lees en huiver:

#1 Een vertrekkende medewerker vervangen kost (veel) geld

21 procent van het brutojaarsalaris bij goed betaalde functies

De vervanging van een vertrekkende medewerker kost bij een gemiddelde functie 21 procent van het bruto jaarsalaris. Dat percentage stijgt naarmate het gaat om hogere, duurder betaalde functies. Specialisten en goede managers of bestuurders zijn het duurst om te vervangen. Voor het vervangen van managers en specialisten lopen de kosten snel op vanwege het inwerken en de kosten voor werving en selectie van deze beroepsgroep. Uit de studie blijkt dat voor het vervangen van people managers of bestuurders met hart voor de zaak, wel percentages tot 213 procent van het jaarsalaris werden gevonden.

16 procent van een bruto jaarsalaris bij laagbetaalde functies

Voor het vervangen van lager geschoolde medewerkers met een lager bruto jaarsalaris zijn de vervangingskosten van medewerkers gemiddeld 16 procent van het jaarsalaris. Een medewerker die modaal verdient krijgt €2900,- per maand, zonder vakantiegeld. Als deze medewerker uit dienst gaat kost je dit dus ruim € 7300,-. Dit zijn kosten die worden gemaakt zonder eventuele kosten die je moet maken voor ontslag wanneer jullie gedoe hebben gehad en zonder kosten voor werving en selectie die je moet maken om een vervanger te zoeken.

De kosten ontstaan onder andere door:

  • Het minder productief zijn van de medewerker die weg wil (of moet).
  • Het begeleiden van de vertrekkende medewerker.
  • Het administratief afwikkelen.
  • Het inwerken van een nieuwe medewerker.
  • Het (meestal) minder productief zijn van deze beginnende nieuwe medewerker.

Leestip!

#2 De kosten lopen op door indirecte kosten

De kosten lopen zo hoog op omdat het voor een groot deel om indirecte kosten gaat. Dus naast de directe kosten voor werving en selectie, gaat het om (tijdelijk) productiviteitsverlies, inwerktijd, exitgesprekken, vervangingskosten (die sterk afhangt van de soort functie, de gevraagde specialistische kennis en vaardigheden van de medewerker), verminderde productiviteit door een lagere moraal bij de achterblijvers en de opleidingskosten voor nieuwkomers. In sommige gevallen leidt het vertrek van een medewerker op een afdeling tot een totaal andere cultuur zodat de reparatie en coachingskosten nagenoeg onschatbaar worden. 

Leestip!

#3 Investeren in de arbeidsrelatie loont

Met dergelijke kosten loont het om te investeren in een duurzame arbeidsrelatie van met name de beste medewerkers. Het gemiddeld verloop is namelijk fors. Ongeveer één op de vijf medewerkers vertrekt jaarlijks vrijwillig. En één op de zes vertrekt minder vrijwillig. Daarmee komen de totale vervangingskosten uit op 7,7 procent (21 procent van 20 + 17 procent) van de totale loonsom. 

Kortom: Het loont dus om kritisch te kijken naar je vertrekkende medewerkers. Houd mensen niet alleen tevreden, maar blijf hen boeien en binden. Dat vraagt een investering van jouw kant in het op peil houden van hun kennis en ervaring.

Leestip!

Beeld: Getty Images