Mensen maken het verschil. Zonder de mensen die heel duidelijk de vraag uit de markt weten te vertalen in het eigen werk, verliest de hele organisatie tempo. Dan drijft het bedrijf haast ongemerkt weg uit het centrum van de ontwikkelingen naar de marges waar het water rustiger is, maar waar de kansen ook aanzienlijk kleiner zijn. 

Supercompetenties

Dat innovaties meestal beginnen met het zoeken van een antwoord op een soms zelfs nog niet eens gestelde vraag uit de markt weten ondernemers van bedrijven tot 500 werknemers maar al te goed. Zonder die constante zoektocht naar grote en kleine verbeteringen, naar nieuwe of vernieuwde diensten en producten is elk bedrijf ten dode opgeschreven.

Niet voor niets vindt bijna 2/3 (59%) klantgerichtheid de allerbelangrijkste competentie die een medewerker kan meebrengen. Visie (33%) en een flinke portie eigen initiatief (30%) completeren volgens de 1585 door TNO en Unique ondervraagde ondernemers de top 3 belangrijke competenties die nodig zijn om innovatief te blijven. Met voldoende mensen in de organisatie die over deze competenties beschikken is het mogelijk om te innoveren en daarmee koploper te worden of te blijven in de markt. 

Ontwikkelen

Niet iedereen wordt geboren met bovenstaand value pack in de bagage. Maar het kan worden ontwikkelt. De overgrote meerderheid van deze ondernemers (73%) investeert dan ook in opleidingen en trainingen om te kunnen blijven innoveren. En andere strategie die een deel van de ondernemers (34%)volgt is het inhuren van tijdelijke flexwerkers die hiaten in de kennis en competenties onder de eigen mensen compenseren.  Tot slot worden ook door een kwart van de ondervraagden mensen met de juiste competenties aangetrokken om het bestaande team te versterken. En dan krijgen ze ook de ruimte: 76 procent van de ondernemers onderschrijft de stelling dat zij medewerkers de ruimte bieden om te innoveren.

Vuistregels

Innoveren is voor driekwart een zaak van de juiste mensen die de drive en competenties hebben om het beter te doen en daarbij vernieuwing en veranderingen niet schuwen. Innovatie is noodzakelijk, maar niet elke verandering is een verbetering. Gelukkig kan innovatie wel georganiseerd worden. Volg een aantal vuistregels  – borg bijvoorbeeld de vernieuwing in de organisatie en zorg dat iedereen de lessen leert van mislukte veranderingen – en succes is onafwendbaar.

Hoe ondernemers aankijken tegen innovatie is slechts een van de vele interessante inzichten die de MKB Marktmonitor biedt. U kunt hem hier in zijn geheel opvragen.