Zorgen over uitstroom van pensioengerechtigde werknemers staat met 7% onderaan de lijst. Dat blijkt uit de MKB Marktmonitor van uitzender Unique en onderzoeksbureau Motivaction.

Gebrek aan doorgroeimogelijkheden

Unique-directeur Loes Dingemans noemt het een 'taak van werkgevers om werknemers te blijven prikkelen' als 'op een bepaald punt in een carrière de uitdaging van een functie ontbreekt'. Uit de rondgang langs 1559 midden- en kleinbedrijven blijkt echter dat gebrek aan doorgroeimogelijkheden de belangrijkste reden voor werknemers is om ontslag te nemen.

"Daag werknemers uit door meer waardering te tonen, verantwoordelijkheid te geven en vooral vertrouwen te laten zien", zo luidt dan ook het advies van Dingemans aan werkgevers.

Belangrijke redenen om uit dienst te gaan, zijn voor werknemers: 

 • pensionering (26%)
 • het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (33%)
 • salariswensen die niet gehonoreerd zijn (16%)
 • wijziging in de privésituatie (18%)
 • reisafstand (10%).

Investeren in personeel 

Volgens de onderzoekers valt er voor werkgevers nog een wereld te winnen om werknemers aan zich te binden die geen doorgroeimogelijkheden hebben. "Slechts 16% van de ondervraagde werkgevers geeft aan te investeren in toekomstperspectief en doorgroeimogelijkheden bij het aan zich binden en behouden van hun werknemers."

Budget voor opleiding en training

Gevraagd naar het budget dat mkb-werkgevers per werknemer voor opleiding en training reserveren, antwoordt

 • 23% minder dan €500 per jaar,
 • 25% tussen €500 en €1000,
 • 14% tussen €1000 en €2000,
 • 6% tussen €2000 en €5000 en
 • 2% meer dan €5000.
 • Maar liefst 30% geeft aan het antwoord op die vraag niet te weten.

Het gaat hierbij om gemiddelde percentages. Vooral de sectoren onderwijs, energie en de overheid steken daar in positieve zin tegen af: zij geven procentueel gezien meer geld uit aan opleiding en training.

De financiële dienstverlening heeft verhoudingsgewijs de hoogste score in de categorie ‘weet niet hoeveel geld in scholing en training’ (39%), gevolgd door de groot- en detailhandel (38%). Volgens Dingemans wordt door werkgevers bij ontwikkeling van personeel vooral gedacht aan opleidingen en training, ‘maar doorgroeien is ook een vorm van ontwikkeling voor medewerkers’.

personeel vinden opleiden

Over MKB Marktmonitor 2016

Het onderzoek van Unique Nederland en Motivaction Research & Strategy richt zich op bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze achtste editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction, naast de bedrijfseconomische ontwikkelingen, ingegaan op de personele ontwikkelingen, innovaties en duurzame inzetbaarheid in het MKB. Tussen mei en juli van 2016 namen medewerkers van Unique en Technicum persoonlijke of digitale interviews af bij 1.559 ondernemers.