In deze editie stellen wij de ontwikkelingen op het gebied van personeel, bedrijf en duurzame inzetbaarheid binnen het MKB centraal. Ondernemers geven inzicht in hoe zij volgend jaar verwachten om te gaan met hun personele bezetting (groei of krimp). Zij vertellen wat zij verwachten van de economische ontwikkelingen en hoe zij hiermee omgaan (juist investeren of bezuinigen). En ook in hoeverre er wordt geïnvesteerd in het duurzaam inzetbaar maken én houden van medewerkers.

Wist u dat:

  • 46% van de mkb’ers zag de omzet groeien in 2014
  • 34% verwacht dat het aantal medewerkers (vast en flexibel) toeneemt?
  • Slechts 27% momenteel een vitaliteitsbeleid hanteert?
  • 31% niet weet welk bedrag gemiddeld per medewerker per jaar wordt uitgegeven aan opleiding en training?

Het onderzoek

De MKB Marktmonitor is hét HR- en economisch onderzoek voor ondernemend Nederland, uitgevoerd door Unique en Motivaction. In de periode maart t/m mei hebben de medewerkers van Unique ruim 2100 gesprekken gevoerd met mkb’ers in Nederland. Hiermee zijn diverse trends en ontwikkelingen op het gebied van HR, bedrijfseconomische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid in kaart gebracht.
De uitkomsten krijgt u kosteloos van ons in een prettig leesbaar magazine. Zo helpt Unique ondernemers ondernemen.

Nuttige kijk op de toekomst

De MKB Marktmonitor gunt u een kijkje in de toekomst. Het rapport blijkt namelijk een goede voorspeller te zijn. Veel verwachtingen die ondernemers in vorige jaren uitspraken bleken het jaar daarna te zijn uitgekomen. Daarnaast kunt u uw eigen bedrijf benchmarken met andere bedrijven en zo inspelen op kansen in de markt.

Benieuwd naar de resultaten?

Vul uw gegevens hier in en wij sturen u het prettig leesbare magazine met de resultaten kosteloos toe. Er is slechts een beperkte oplage, dus wees er snel bij!