Behandel zwangere vrouwen niet anders dan anderen, zegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen werkgevers. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens immers nog altijd te vaak voor. Bijna de helft van de vrouwen heeft op de een of andere manier te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Ze krijgen geen baan, kunnen hun contract niet verlengen en geen promotie maken. En dat neemt niet snel af.

Jammer, want je hoeft als werkgever een zwangerschap niet te zien als een aanslag op de flexibiliteit en continuïteit van je bedrijf. De kwaliteiten en ambities van vrouwelijke medewerkers verdwijnen immers niet als ze een kind krijgen. Je doet je bedrijf daarom tekort als je een zwangerschap alleen op de korte termijn bekijkt.

zwanger-solliciteren-discriminatie-zwangere-werknemer

Uit de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens rollen de volgende cijfers: 

Geen contract voor zwangere

 • Een derde van de vrouwen die op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, zagen dat niet doorgaan of gewijzigd worden nadat ze hadden gezegd dat ze zwanger waren.
 • Een op de vijf vrouwen denkt niet te zijn aangenomen omdat zij op het moment van sollicitatie zwanger waren.
 • Bij vier op de tien vrouwen met een tijdelijk contract werd dit vermoedelijk niet verlengd vanwege de zwangerschap.

Afwijzen tijdens sollicitatie

 • Een op de tien vrouwen is door zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding misgelopen. Dat werd hun specifiek verteld door hun leidinggevende of werkgever.
 • 11 procent werd tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens.

  "Bijna niemand krijgt meer een vaste baan, en zeker niet meteen", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.  "Daardoor zie je veel tijdelijke contracten waar na een paar maanden de vrouw meldt dat ze zwanger is, en de werkgever zegt: oh, maar dan ga ik niet verder met jou. Dat is dus gewoon verboden in de wet." 
zwanger discriminatie

Rechten en plichten rondom zwangerschap

Rechten van zwangeren

1. Een vrouw is bij een sollicitatie niet verplicht te melden dat ze zwanger wil worden
2. Als werkgever mag je hier ook niet naar vragen
3. Je kan als werkgever verlangen dat nieuwe medewerkers een medische keuring ondergaan. Dit mag echter alleen om vast te stellen of de werknemer de functie kan uitoefenen zonder de gezondheid van de werknemer of anderen in gevaar te brengen. Dat geldt dus voor enkele gespecialiseerde beroepen. Deze wet is dus zeker niet bedoeld om te bepalen of de aanstaande werkneemster zwanger is.
4. Geen werk vanaf vier weken voor de uitgerekende datum
5. Een vrouw mag niet ontslagen worden als ze zwanger is of omdat ze zwanger wil worden
6. Ontslag tijdens zwangerschap mag alleen in speciale gevallen, zoals bij fraude, bedrijfsbeëindiging of geweld
7. Ontslag tijdens zwangerschapsverlof of de eerste zes weken daarna is niet toegestaan
8. Een aflopend tijdelijk contract hoeft niet verlengd te worden. Maar geen verlenging wegens de zwangerschap mag niet
9. Regelmatige werk- en rusttijden, geen overwerk of nachtdiensten
10. Geen gevaarlijk werk, zoals veel tillen
11. Extra pauzes
12. Een ruimte om te rusten
13. Bevallingsonderzoek mag tijdens werktijd

Leestip!

Plichten van zwangeren 

1. Uiterlijk drie maanden voor bevalling melden aan werkgever
2. Vooraf zwangerschapsverlof aanvragen bij de werkgever
3. Uiterlijk drie weken vóór verlof aangeven dat je met verlof wilt
4. Een zwangerschapsverklaring overhandigen aan de werkgever

Zwangere én talentvolle medewerker? Maak goede afspraken

Heb je de juiste sollicitant of medewerker op de juiste plek en is zij zwanger? Aan de hand van deze bespreekpunten maak je samen goede afspraken. 

Aan het werk tijdens de zwangerschap

 •  Is er aanpassing nodig in verband met onregelmatige werk- en rusttijden, lawaai of gevaarlijke stoffen? De bedrijfsarts kan  eventueel adviseren.
 • Wat wordt de ingangsdatum van het verlof?

Leestip!

Aan het werk na de bevalling

 • Wat is de terugkeerdatum? En hoe communiceren jullie met elkaar als die datum wijzigt?
 • Wat wordt het takenpakket bij terugkeer  op het werk? Worden oude projecten opgepakt of zijn er tegen die tijd nieuwe taken voor  de medewerker?
 • Is er de mogelijkheid tot flexibel werken?
 • Hoe wordt de verdeling van de zorgtaken thuis?
 • Is er al kinderopvang geregeld?
 • Zijn de mogelijkheden voor verlof zo veel  mogelijk benut? Ook door de andere ouder?
 • Moeten de werktijden worden aangepast in verband met kinderopvang of kolven?
   

zwangerschapsdiscriminatie

Leestip!

 • De kosten van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een zwangere medewerker kun je declareren bij het UWV. 

Nog meer tips
Op www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl worden nog meer tips gegeven over hoe werkgever en medewerkers samen tot goede afspraken kunnen komen rondom zwangerschap op de werkvloer.

Beeld: Getty Images