#1 Wat houdt de samenvoeging in?


Door de samenvoeging WGA-vast en WGA-flex kunnen premie-effecten ontstaan. De hogere maximumpremie voor de WGA-flex die voor de uitzendsector was vastgesteld onder de Wet BeZaVa* (de modernisering van de Ziektewet) geldt per 1 januari niet meer. Werkgevers kiezen of UWV de uitkering voor zieke medewerkers betaalt, of dat ze zelf de regie voeren over hun zieke medewerkers en dus kiezen voor eigen risicodragerschap. In het eerste geval moet je als werkgever een premie betalen die door UWV wordt berekend via de zogenaamde Werkhervattingskas. Ben je eigen risicodrager, dan moet je je medewerkers zelf verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Nu is het nog zo dat werkgevers alleen maar eigen risicodrager mogen zijn voor hun vaste medewerkers. Vanaf 1 januari 2017 komen daar dus ook de flexmedewerkers bij. 

#2 Wat betekent dit voor mij als werkgever?

Ben je nu al eigen risicodrager (net als zo’n 60 duizend andere bedrijven in Nederland) dan moet je je realiseren dat:

... wanneer je niets doet, de ziekte van zowel je vaste medewerkers als flexmedewerkers tenminste drie jaar automatisch wordt afgehandeld door het UWV.

... als je werknemer langer dan twee jaar ziek is of ziek uit dienst gaat, je geen grip meer hebt op het herstel van je werknemer. Maar je blijft wel premies betalen aan de belastingdienst zodat de ziektewet of WGA-uitkering aan die werknemer betaald kan worden. Ofwel: Je blijft indirect financieel verantwoordelijk.
 

#3 Wat als ik geen eigen risicodrager wil zijn?


Wie eigenrisicodrager wil zijn of blijven moet vóór 1 oktober 2016 een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen. Wil je dat niét dan moet je vóór 1 oktober 2016 de Belastingdienst melden wat je keuze wordt. Er zijn drie mogelijkheden:
 
1 Publiek verzekerd zijn bij het UWV
2 Eigenrisicodrager voor het volledig WGA-risico: voor vast én flexpersoneel
3 Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet


#4 Wat als ik niets laat weten? 


Dan ben je op 1 januari 2017 voor minimaal drie jaar automatisch publiek verzekerd bij het UWV voor WGA-instroom van vaste én tijdelijke medewerkers. 

#5 En dat betekent?

 
Wanneer je bij het UWV publiek bent verzekerd, moet je als werkgever een premie betalen die door UWV wordt berekend via de zogenaamde Werkhervattingskas (Bereken  met de premiewijzer van het UWV of het gunstig is om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA in 2017). Goed om te weten is dat wanneer je werknemer in deze situatie langer dan twee jaar ziek is of ziek uit dienst gaat, je geen grip meer hebt op het herstel van je werknemer, maar wel premies blijft betalen aan de belastingdienst zodat de ziektewet of WGA- uitkering aan die werknemer betaald kan worden. Ofwel: Je blijft indirect financieel verantwoordelijk.


*Wat houdt de Wet BeZaVa ook alweer in?

De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), en wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Deze wet is sinds 2014 van kracht en heeft als doel om het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken. Bij tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan is het langdurig ziekteverzuim nog erg hoog. Met deze wet probeert de overheid de werkgeversprikkels voor ziekte van flexwerkers iets meer gelijk trekken met die voor vaste krachten.

Beeld: Getty Images