De meeste uitzendbureaus werken eerlijk

Maar er zijn ook uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden. Dat kan leiden tot uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie.  Check daarom voordat je met een uitzendbureau in zee gaat of het eerlijk werkt. Ook als je al werkt met een uitzendbureau, is het belangrijk om te blijven controleren of alles goed op orde is: Zijn de tarieven nog wel realistisch? Kloppen de facturen? Hebben uitzendkrachten de juiste papieren? Houd ook in de gaten of je aan je eigen verplichtingen voldoet. Bied je de uitzendkrachten bijvoorbeeld een gezonde en veilige werkomgeving?

Checklist uitzendbureau

Checklist voor bedrijven: werken met uitzendbureaus

Om verrassingen achteraf te voorkomen, heeft de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist helpt je te beoordelen of je op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werkt. 

In zee met een uitzendbureau? Beoordeel dan eerst de volgende 9 punten uit de checklist van SZW:

Zaken waar jij verantwoordelijk voor bent als inlener:

1. Heb je de identiteit van je uitzendkrachten gecontroleerd? 

Je bent verplicht de identiteit van uitzendkrachten te controleren vóór het begin van het werk. Dat is belangrijk om fraude tegen te gaan, zoals belastingfraude en identiteitsfraude. En om illegale tewerkstelling te voorkomen.

Controleer je de identiteit van uitzendkrachten niet regelmatig? Dan riskeer je een boete. Iedere uitzendkracht moet altijd een origineel identiteitsbewijs bij zich hebben als hij of zij voor jou aan het werk is. Je kunt de identiteit van de uitzendkracht als volgt controleren: Vraag de uitzendkracht om een geldig, origineel identiteitsbewijs. Dus géén kopie en géén rijbewijs. Laat de uitzendkracht zijn of haar handtekening zetten. Vergelijk die met de handtekening op het identiteitsbewijs.

Leestip!

2. Mag jouw uitzendkracht legaal in Nederland werken? 

Uitzendkrachten mogen vrij in Nederland werken in de volgende situaties:

Ze hebben de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland. Let op: Voor Kroaten gelden aanvullende eisen: 

  • Ze hebben de Kroatische nationaliteit, én een sticker in hun paspoort waarop staat ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf: 12 maanden onafgebroken in Nederland gewerkt, met een geldige werkvergunning.
  • Ze hebben de nationaliteit van een land buiten de EER of Zwitserland, én:
    een paspoort met een officiële sticker waarop staat ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf:
  • een verblijfsvergunning met een Aanvullend document waarop staat dat arbeid is toegestaan (een‘Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid’).

Leestip! 

3. Zorg je voor een gezonde en veilige werkplek voor jouw uitzendkrachten? 

Weten hoe jouw werknemers – inclusief uitzendkrachten – een veilige en gezonde werkomgeving biedt? Kijk dan op Zelfinspectie.nl en op Arboflexbranche.nl. Daarmee krijg je inzicht in de arbeidsrisico’s en de maatregelen die je kunt treffen binnen jouw bedrijf.

Leestip!

Zaken waar het uitzendbureau verantwoordelijk voor is

4. Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? 

Doe de ‘Waadi-check’ op de website van de Kamer van Koophandel. Zo controleer je of het uitzendbureau waarmee je zakendoet, op de juiste manier is geregistreerd. Vul het KvK-nummer van het uitzendbureau in.

5. Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?

Controleer of jouw uitzendbureau SNA-gecertificeerd is op www.normeringarbeid.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de 'SNA-attenderingsservice'. Die informeert jou als er iets verandert in de certificering van het uitzendbureau waarmee je zakendoet.

6. Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Kijk op abu.nl en nbbu.nl. Deze brancheorganisaties hebben een overzicht van hun leden op hun website staan.

7. Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg? 

Een uitzendbureau mag zelf bepalen welk uurtarief het in rekening brengt. Maar het moet de uitzendkrachten wel genoeg betalen. Dat is in ieder geval het wettelijke minimumloon.

Daarnaast geldt dat uitzendkrachten dezelfde beloning moeten krijgen als werknemers die bij jou in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Dit staat in de cao voor uitzendkrachten. Als uitzendkrachten te weinig betaald krijgen, kunnen zij ook jou als werkgever daarvoor aansprakelijk stellen.

Leestip!

8. Factureert het uitzendbureau correct? 

Op een factuur moeten onder andere het KvK-nummer, het btw-nummer en een volledig adres staan. Maar er zijn meer eisen. Je vindt ze op de website van de Belastingdienst, op de pagina Factuureisen.

9. Heeft het uitzendbureau een G-rekening? 

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. Het uitzendbureau kan het saldo op de G-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. Door de G-rekening te gebruiken, voorkom je dat je aansprakelijk bent als een SNA-gecertificeerd uitzendbureau de loonheffingen of btw niet betaalt. Vraag het uitzendbureau of het een G-rekening heeft. Je herkent een G-rekening aan de eerste twee nummers van het bankrekeningnummer: 99. In een IBAN-code zijn dit het tiende en het elfde karakter.

Tip!
Merk je na het invullen van deze checklist dat een uitzendbureau bewust de regels overtreedt, dan kun je dat melden bij de Inspectie SZW. Kijk voor meer informatie en de checklist op de website van SZW.

Beeld: Getty Images