1. Volgens de wet moet de AOW-leeftijd in 2022 doorstijgen naar 67 jaar en 3 maanden. De FNV wil de AOW-leeftijd juist bevriezen. Waarom ziet Koolmees daar niets in? 

Volgens de minister van Sociale zaken is de AOW niet houdbaar als de leeftijd wordt bevroren. Althans, dat heeft hij onlangs gezegd in De Volkskrant. Koolmees pleit in plaats daarvan voor demotie, deeltijdpensioen en omscholing als enige manier om iedereen gezond zijn pensioen te laten halen.

Leestip!

2. De FNV wil dat de AOW-leeftijd in elk geval tot 2020 blijft zoals die nu is: 65 jaar en 9 maanden Waarom? 

Het gaat de vakbond vooral om de laagst betaalde werknemers in zware beroepen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen. Voor hen pakt een hogere AOW-leeftijd desastreus uit omdat ze jong zijn begonnen en relatief gezien dus meer jaren moeten werken. En dat terwijl ze korter leven dan hoogopgeleiden.

Leestip!

3. Koolmees wil dat er werk wordt gemaakt van de plannen zodat mensen gezond hun pensioen kunnen halen. Waar kun je dan aan denken?

De brandweer organiseert bijvoorbeeld loopbaangesprekken. Tijdens die gesprekken wordt gesproken over belastbaarheid. Kun je nog met 50 kilo op je rug een brandend gebouw in of gaan we andere baan zoeken? Een stap terug doen op de carrièreladder – demotie - mag wat de FNV betreft alleen vrijwillig.

Leestip!

4. Koolmees wil begin volgend jaar een akkoord sluiten (op hoofdlijnen) over een nieuw pensioenstelsel. Wat schort er aan het huidige stelsel? 

Koolmees stelt dat het huidige pensioenstelsel alleen geënt is op een carrière bij een werkgever. Dat is niet meer van deze tijd. Mensen switchen vaker dan vroeger van baan, van arbeidsduur, kennen periodes van wel of niet werken, werken als zelfstandige of in loondienst. Daarom zou volgens hem de doorsneepremie moeten worden afgeschaft waarmee jongeren nu indirect oudere collega's “subsidiëren” in de verwachting dat dat later ook voor hen gebeurt.

Leestip!

5. Wat gebeurt er met de afspraken over het ongedaan maken van de WW-versobering die het kabinet-Rutte II doorvoerde? 

Die blijven overeind. Stapsgewijs wordt de maximumduur van de werkloosheidwet verkort van drie jaar en twee maanden naar twee jaar. Dat treft iedereen die tien jaar of langer heeft gewerkt. Rutte II sprak met de sociale partners af dat die de WW-rechten op het oude niveau kunnen houden. Dat gebeurt via vijf grote cao's. D66 en Tweede Kamerlid Wouter Koolmees waren daar indertijd op tegen. In zijn nieuwe rol als minister legt Koolmees zich neer bij die overeenkomst tussen zijn voorganger Lodewijk Asscher en de sociale partners. Afspraak is afspraak.

Leestip!

Bron: De Volkskrant
Beeld: Getty Images