In de wetgeving over arbeidsomstandigheden zijn speciale regels opgenomen voor werknemers die extra beschermende maatregelen nodig hebben. Vrouwen die borstvoeding geven vallen ook onder deze regeling.
Vooral jij als werkgever hebt een aantal plichten waaraan je je moet houden om het geven van borstvoeding of het afkolven mogelijk te maken onder werktijd. Ook mogen de arbeidsomstandigheden geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de zwangere of net bevallen vrouw en de kwaliteit van de borstvoeding.

Wat zijn de wettelijke eisen waar een kolfruimte aan moet voldoen?

  • Het moet een rustige ruimte zijn.
  • De ruimte moet van binnenuit afsluitbaar zijn.
  • Er moet een stoel of bank staan waar je lekker op kunt zitten.
  • Er moet een koelkast zijn om de afgekolfde melk in te zetten.
  • Er moet voldoende verse lucht en mogelijkheid tot klimaatbeheersing zijn.
  • Er mogen geen risico’s zoals gevaarlijke stoffen en verontreinigingen zijn.

Wat zijn de wettelijke rechten omtrent borstvoeding  en werk?

  • Tijdens de eerste negen levensmaanden van het kindje mag een vrouw kolven en/of voeden op het werk (kolfrecht).
  • Tot een kwart van de werktijd mag een vrouw gebruiken om te kolven en/of voeden. In deze tijd mag een vrouw ook naar huis om te kolven en/of voeden.
  • De werkgever is verplicht om deze tijd uit te betalen.
  • De werkgever moet zorgen voor een geschikte kolfruimte.

Waar moet je als werkgever nog aan denken? 

Je moet ervoor zorgen dat de werkomgeving geen gevaren met zich mee brengt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Denk hierbij aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zware lichamelijke belasting (bukken, tillen) of veel omgevingsoverlast (lawaai, extreme kou of hitte). Je  moet maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.

Je moet als het niet mogelijk is om dit soort situaties te voorkomen, zorgen voor tijdelijke aanpassing van het werk of van de werk- en rusttijden. De vrouw kan bijvoorbeeld tijdelijk ander werk verrichten of bepaald werk tijdelijk niet uitvoeren.
Je moet  zorgen dat de vrouw borstvoeding kan geven. Zo moet er een (tijdelijke) geschikte, afgesloten ruimte zijn waar de werkneemster kan kolven of borstvoeden. De werkneemster mag ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een oppas haar kind naar het werk brengt, waar zij het kan voeden. Als je niet zo'n ruimte hebt, krijgt de vrouw de mogelijkheid tijdens werktijd naar huis te gaan m het kind te voeden.

Geen controle op naleving borstvoedingswetten
Op het naleven van de wetten rondom borstvoeding en werk is geen structurele controle. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en handhaaft de wet waar nodig, maar gaat pas aan de slag zodra zij een signaal krijgt dat er iets misgaat op de werkvloer. Krijgt de Inspectie SZW geen signalen, dan volgt er geen controle.

Problemen melden
Borstvoedende werkneemster kunnen misstanden tegengaan 
- door een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens
- door zich binnen een bedrijf verenigen
- door geschonden rechten te melden bij het meldpunt van Vakbond CNV Vakmensen. 

Beeld: Getty Images