Het ontslagrecht moet verder worden versoepeld. Ook moet de doorbetaling bij ziekte korter worden. Over met name deze twee knelpunten willen werkgevers tot een akkoord komen. Lukt dat niet, dan wordt direct zaken gedaan met de partijen aan de formatietafel en staat de vakbeweging als het aan de werkgevers ligt, buitenspel. Oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra, nu voorman van de installatiebranche Uneto-VNI, stelt in DFT (Telegraaf) dat er de komende weken een goed gesprek gevoerd moet worden over deze thema’s. “En als we er niet uitkomen is het kabinet gelegitimeerd om selectief een keuze te maken.”

Leestip! Hoe denken de politieke partijen over ontslagrecht?

#1 Wat willen werkgevers precies met het ontslagstelsel?

Ondernemersorganisaties FME, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI willen dat de Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher op de schop gaat. De route van ontslag is - via UWV of rechter - is sinds 1 juli 2015 niet meer vrij te kiezen. Ontslag bij langdurig verzuim en ontslag wegens bedrijfseconomische regels loopt via de het UWV en wordt een schriftelijke procedure. Andere – door de wetgever limitatief opgesomde ontslagredenen – lopen via de rechter. Beide procedures zijn complex en gaan dus op de schop als het aan de werkgevers ligt.

#2 En wat is het probleem met doorbetaling bij ziekte?

Werkgevers willen dat doorbetaling bij ziekte korter wordt. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt nu dat werkgevers verplicht zijn om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

  • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70 procent van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen
  • Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70 procent van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen. Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

Naast de werkgevers vindt ook bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders het niet eerlijk dat werkgevers twee jaar lang het loon moeten doorbetalen bij ziekte van werknemers. Zij vinden een maximum van één jaar eerlijker. Dit blijkt uit recent onderzoek van HR- en payrollbureau Tentoo.

Versoepelen ontslagrecht

#3 Waarom staat het ontslagrecht (opnieuw) ter discussie?

Er is rigiditeit georganiseerd die niet meer passend is bij de dynamiek van de industriële sector. Asscher heeft de ontslagregels nodeloos ingewikkeld gemaakt waardoor bij werkgevers grote huiver is ontstaan om mensen een vast contract aan te bieden. De grote verschillen in zekerheden tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers en zzp’ers liggen heel gevoelig bij de vakbonden. Werkgevers en toenmalig FNV-voorzitter Ton Heerts sloten hierover in 2013 het Sociaal Akkoord. Dat akkoord wordt nu door het bedrijfsleven en veel politici als mislukking beschouwd.

#4 Hebben werkgevers naast versoepeling van het ontslagrecht nog andere wensen?

Werkgevers willen dat het nieuwe kabinet één miljard euro investeert in onderzoek en innovatie. Denk aan: 

  • investeringen in onderzoeksfaciliteiten, fieldlabs en centers of expertise;
  • oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie;
  • aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de technische sector verbeteren en daarmee het tekort aan vakkrachten terugdringen.

Meer weten over ontslagrecht?

Weten wat de transitievergoeding inhoudt, hoe de vergoeding berekend moet worden en waar je als werkgever rekening mee moet houden? De experts van Unique vertellen het je graag via het webinar over de wijzigingen binnen het ontslagrecht. Schrijf je gratis in →

Webinar ontslagrecht 2017

Bron: DFT
Beeld: Getty Images