Heb je werknemers met een tijdelijk contract? Dan krijg je te maken met de aanzegtermijn. Met de aanzegtermijn weten werknemers waar ze aan toe zijn. Of hun contract wel of niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden dat verlengen gebeurt. De aanzegtermijn geldt alleen bij tijdelijke contracten van een half jaar of langer.

9 regels en tips over de aanzegtermijn voor tijdelijke contracten.

#1 Wel of geen aanzegtermijn? Check welk tijdelijk contract je medewerker heeft

De aanzegtermijn geldt niet voor uitzendkrachten, bij arbeidscontracten korter dan zes maanden (altijd zonder proeftijd) en op het moment dat de einddatum van een contract niet is vastgesteld: bijvoorbeeld bij de duur van een project.

#2 Geef een maand voor het eind van een contract aan of je wel of niet verlengt

Minimaal één maand voor het einde van het contract moet je bij de werknemer aangeven of je het contract verlengt of niet.

#3 Neem de aanzegging op in het tijdelijk contract

Je kunt de aanzegging ook alvast opnemen in een tijdelijk contract. Gebruik daarvoor de volgende zin:

Overeenkomstig artikel 7:668 lid 1 BW zegt de werkgever de werknemer hierbij reeds tijdig aan dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet. 

#4 Geef duidelijkheid over ondertekening en aanzegging

Op een werknemer kan het vreemd overkomen dat de contractondertekening en aanzegging gelijk plaatsvinden. Leg dan uit dat je alleen op deze manier een contract kunt afsluiten voor een bepaalde duur. En dat het altijd mogelijk is om het contract alsnog te verlengen.

#5 Doe de aanzegging schriftelijk

Geprint op locatie of per post. En altijd een minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract.

#6 Zet de aanzegtermijn in je agenda

Ga na wanneer tijdelijke contracten moeten worden aangezegd en zet dat in de agenda. En zet nieuwe contracten er ook meteen in. Automatiseer dit zo dat je een melding krijgt voordat de laatste maand ingaat. 

#7 Geef bij contractverlenging de voorwaarden aan

Bij verlenging van het contract moet je minimaal één maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeven onder welke voorwaarden je dat doet. Doe je dit niet, dan maakt een werknemer aanspraak op een aanzegvergoeding van maximaal één bruto maandloon. Die aanzegvergoeding werkt naar rato. Ben je 3 weken te laat met aanzeggen, dan is de aanzegvergoeding 3 weken loon.

#8 Communiceer de voorwaarden

Denk eraan dat bij verlenging ook meteen de voorwaarden moeten worden gecommuniceerd. Wil je daar nog naar kijken en op tijd zijn voor de aanzegtermijn, of moet er bijvoorbeeld tussen bepaalde mensen worden overlegd over het wel of niet verlengen, plan dat dan meteen in. 

#9 Vergeet niet aan te zeggen

Vergeet je aan te zeggen en blijft een werknemer gewoon doorwerken? Ook dan heeft de werknemer recht op de aanzegvergoeding. Die staat namelijk los van het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan binnen 2 maanden na verstrijken van dit (verlengde) contract de boete van één bruto maandsalaris vorderen. Hiermee zet de werknemer mogelijk wel de relatie met jou op scherp.


Beeld: Getty Images