Beeld: Getty Images

Los van kwalitatieve en sociale pre’s kan het aannemen van een oudere werknemer ook financieel aantrekkelijk zijn. Weleens gehoord van een mobiliteitsbonus of scholingsregeling? 

Wat is een mobiliteitsbonus?


Neem je een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en een uitkering heeft? Dan kom je in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is de opvolger van de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers. De naam doet vermoeden dat je als werkgever een bonus ontvangt, maar dat is niet het geval. Als je in aanmerking komt voor de mobiliteitsbonus oudere werknemers mag je premiekorting toepassen: maximaal 3 jaar lang jaarlijks 7.000 euro. Heb je vóór 1 januari 2015 een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst genomen? Dan kom je mogelijk óók in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. 

TIP: Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kun je gratis berekenen hoeveel subsidie je  kunt krijgen als je bepaalde werknemers in dienst neemt.

Welke regelingen voor scholing zijn er?


Wil je een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij of zij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitoefenen? Dan kun je voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal 1.000 euro (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. 

Wie berekent en verrekent de premiekorting?


Op dit moment ben je als werkgever zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. In de nabije toekomst (datum nog niet bekend) wordt het eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te krijgen. Straks keert namelijk de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van je loonaangiftes van het voorgaande jaar.
De Belastingdienst kijkt straks niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die je afdraagt. Ook als klein bedrijf heb je daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Meer informatie vind je op ondernemersplein.nl of bel de BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).