Wil je medewerkers duurzaam inzetbaar houden, dan is rekening houden met flexibele werktijden, een goede werk-privé-balans of vitaliteitsbeleid niet genoeg. De coalitiepartners stellen dat toekomstige generaties medewerkers een ‘levenlang zouden moeten leren’. Omdat ze dan pas écht productief en gezond kunnen werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Uit het regeerakkoord van kabinet Rutte III: ‘De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarde: Een leven lang scholing.’ 
 
Leestip!

Raymond Puts: in 8 stappen duurzaam inzetbare medewerkers

Waarom stelt het kabinet deze randvoorwaarde voor bijscholing?


De politieke partijen stellen dat veel werknemers tijdens hun loopbaan maar weinig doen aan bijscholing. Dit geldt vooral lager opgeleiden en ouderen. Om die reden, en om ervoor te zorgen dat iedereen zich na het afstuderen kan blijven ontwikkelen, stelt het kabinet voor om de fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening, een individueel ontwikkelingsbudget voor werknemers waarmee zij gestimuleerd worden om aan hun eigen ontwikkeling te werken. De leerrekening geldt voor alle Nederlanders die een startkwalificatie (een havo- of een vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2) hebben gehaald. De individuele leerrekening wordt gevuld door de overheid, werkgevers en werknemers.

Leestip!
Goed idee voor duurzame inzetbaarheid? Vraag budget aan

Wat zijn de vervolgstappen van het kabinet om een levenlang leren vorm te geven? 


Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een levenlang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken. Daarbij is het relevant dat mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd om investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding

Met alleen scholing ben je er niet stelt het kabinet. Wat zijn de plannen?

Het kabinet stelt dat er een cultuuromslag bij bedrijven nodig is én een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het kabinet verwacht van sociale partners dat ze hier niet-vrijblijvende afspraken over maken, met aandacht voor:

  • scholing
  • intersectorale mobiliteit (werknemers uit een andere sector)
  • zicht op minder belastend werk
  • nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor ouderen in cao’s.

Zij er sancties als de afspraken niet voldoende worden nagekomen? 

Als er te weinig wordt bereikt, dan zal het kabinet, na overleg met de sociale partners, hieraan consequenties verbinden. Ook van het kabinet wordt verlangd kritisch te kijken naar mogelijke belemmeringen.

 

Wat als oudere werknemers ondanks duurzaam inzetbaarheidsbeleid toch werkloos of arbeidsongeschikt worden?

In dat geval wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar, zodat deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven ‘op te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. Met het oog op de stijgende participatiegraad van oudere werknemers en de betaalbaarheid van de regeling, zal de IOW worden aangepast door de leeftijdsgrens vanaf 2020 te laten meestijgen met de AOW-leeftijd. Ook investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW.

Leestip!
Dit zijn de 15 nieuwe wetten en regels voor werkgevers in 2017

 

Scholing voor jouw personeel

Van werken naar groeien. Dat is het uitgangspunt voor jouw personeel. Zij zorgen voor het succes van het bedrijf. Jij faciliteert ze hierbij door ze ruimte te geven om hun talenten verder te ontwikkelen. En dat is precies waar Unique al ruim 40 jaar ervaring in heeft. Wij adviseren je graag wat het beste aansluit bij jouw organisatie en mensen. Of het nou een intensieve klassikale training is of een online training. Bij Unique profiteer je van inkoopvoordeel op alle soorten opleidingen.

Wil je meer informatie over onze online trainingen of andere HR diensten?
Neem gerust contact met ons op!

Beeld: Getty Images