Bijna een kwart zzp'ers heeft geen flauw benul van gevolgen wet DBA, blijkt uit een peiling van de ZZP Barometer onder 912 zzp’ers. Of dat erg is? Toch wel. Want zaken niet op tijd op orde betekent een heffing én boete achteraf. Niet alleen voor de zzp’er, maar ook voor jou als werkgever die misschien wel een schijnzelfstandige inhuurt. Unique heeft daarom een test ontwikkeld waarmee je eenvoudig de risico’s op verkapt dienstverband en verantwoordelijkheid van de opdracht in kaart kunt brengen. Ga hier direct naar de zzpcheck of lees nog even door:

Verkapt dienstverband

Hoe zit het ook alweer? Sinds 1 mei is de VAR afgeschaft en geldt de wet DBA. In 2017 moeten zzp’ers kunnen aantonen dat ze níet als schijnzelfstandige/ in verkapte loondienst werken. Dat aantonen kan door een modelcontract op te stellen dat vooraf wordt goedgekeurd door de Belastingdienst. Zo'n contract wordt aangeraden, maar is niet verplicht als de zelfstandige gewoon aan de regels voldoet. De Belastingdienst kijkt naar drie verschillende punten om te zien of iemand in loondienst is of écht als zzp’er werkt: arbeid, loon en gezag. Wanneer al deze elementen in de overeenkomst aanwezig zijn, dan ziet de Belastingdienst dit als een dienstbetrekking en is jouw zzp’er dus eigenlijk werknemer. Zodra één van deze elementen ontbreekt, is er geen sprake van een dienstbetrekking:

1. Persoonlijke arbeid

Persoonlijke arbeid betekent dat je zzp’er verplicht is om dat werk persoonlijk te verrichten. Wil je zzp’er dat dit element vervalt, dan moet hij zichzelf dus mogen laten vervangen zonder toestemming van jou als opdrachtgever.

2. Loon is duidelijk

Je zzp’er krijgt betaald voor zijn werkzaamheden. De kans is klein dat jouw zzp’er dit element wil laten vervallen.

3. Gezag

Gezag heeft te maken met de aanwijzingen die je als opdrachtgever aan je zzp’er geeft. Zo mag je zzp’er wel samen met jou afspraken maken over het eindresultaat, maar niet over de weg er naartoe. Het is dus verstandig om zo concreet mogelijk in de overeenkomst op te nemen welke instructies wel/niet gegeven mogen worden. Op die manier voorkom je discussie over de vraag of jij en je zzp’er niet hebben afgeweken van de overeenkomst.

Zijn de drie bovenstaande punten aanwezig, hebben jullie geen modelovereenkomst of zijn de termen in een modelovereenkomst te vaag? Dan kan de Belastingdienst achteraf alsnog bepalen dat de zzp'er werk heeft gedaan dat lijkt op de werkzaamheden van iemand in loondienst (verkapt dienstverband). De rekening kan dan voor beiden snel oplopen.

Werkgever draait op voor premies

Een zzp’er die dat overkomt, wordt met terugwerkende kracht behandeld als een werknemer. De uren die hij op een opdracht voor jou heeft gewerkt tellen niet mee voor zijn zelfstandigenaftrek. Daarvoor moet hij minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige werken. Maar let op: Jij als werkgever draait ook op voor premies die je voor personeel in loondienst moet afdragen. Denk aan: loonbelasting, werknemersverzekeringen (ww, wao) en een premie voor volksverzekering. Loonbelasting kun je als bedrijf op je zzp'er proberen te verhalen. Maar het verhalen van ww, wao en premie volksverzekering is hartstikke verboden. 

Te ingewikkeld? Doe de test!

Of heb je geen tijd om de risico’s en verantwoordelijkheid van de opdracht in kaart te brengen? Doe dan de zzpcheck om te controleren of jouw opdracht daadwerkelijk voldoet aan de zzp-voorwaarden. Met deze checklist van maximaal 8 vragen heb je snel inzicht in de invulling van je opdracht.


Beeld: Getty Images