In Nederland werken ruim 1 miljoen zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). En dit aantal aantal medewerkers met een freelance overeenkomst groeit explosief. Jaarlijks beginnen tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een eigen onderneming, 95 procent van hen wordt zzp'er. 

In dit artikel beantwoorden we 11 vragen over de freelance overeenkomst. Wat zijn de kenmerken, de voor- en nadelen, de mogelijke risico’s van dit type overeenkomst voor werkgevers en werknemers?

#1 Wat is een freelance overeenkomst? 

Een freelance overeenkomst is een contract tussen jou, de opdrachtgever en een freelancer. Een freelancer is iemand die werkzaam is in een zelfstandig beroep of in een eigen bedrijf. Hij of zij wordt ook wel zzp’er genoemd, zelfstandige zonder personeel. Een freelancer is zodoende eigen baas en werkt voor wisselende opdrachtgevers. In feite gaat het om een contract tussen ondernemers. Vaak wordt in het freelance-contract vermeld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dienstverband of arbeidsovereenkomst. Een freelance-overeenkomst wordt ook wel een zzp-overeenkomst genoemd. De juridische benaming voor de freelance overeenkomst is opdrachtovereenkomst.

#2 Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

  • Een freelancer is niet in dienst van jou, maar werkt als zelfstandige. Dat betekent dat het wettelijke arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht niet op de freelancer van toepassing zijn. Jij hebt ten aanzien van de freelancer niet de verplichtingen die je zou hebben ten aanzien van een werknemer.
  • De freelancer is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering tegen ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. Jij hebt geen verplichtingen.

  • Een freelancer kan worden ingehuurd voor werkzaamheden die een bepaalde expertise vereisen die jij zelf niet in huis hebt. Het is dus niet nodig hiervoor een werknemer tijdelijk in dienst te nemen.
  • De wettelijke regeling rond de overeenkomst van opdracht is bijna geheel van regelend recht. Dat betekent dat er in het schriftelijke contract altijd van af kan worden geweken. Zo kunnen partijen een freelance overeenkomst opstellen dat geheel voldoet aan de eigen wensen

#3 Wat zijn de nadelen? 

  • Een freelancer werkt zelfstandig en hoeft geen aanwijzingen en instructies van jou op te volgen. Het is daarom van belang in de freelance overeenkomst goed te omschrijven welke werkzaamheden er van de freelancer verlangd worden en hoe het eindresultaat er uit moet zien.
  • Een freelancer werkt voor verschillende opdrachtgevers tegelijk. Het is dan ook niet goed mogelijk een freelancer aan een concurrentiebeding of een relatiebeding te binden. Dit zou de freelancer namelijk beperken in zijn mogelijkheden andere opdrachten aan te nemen, en hij zou economisch afhankelijk worden van die ene opdrachtgever die zo’n beding in de freelance overeenkomst heeft opgenomen. Dit laatste kan voor de rechter weer aanleiding zijn om de freelance overeenkomst te bestempelen als een arbeidsovereenkomst. Dus als jij het nodig vindt iemand die voor jou werkzaam is te binden aan een concurrentie- of relatiebeding, is een freelancecontract niet de juiste keuze.


Beeld: Getty Images