Het wettelijk minimumloon voor 1 januari 2018 werd recent gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant. Voor het eerst geldt dit minimumloon ook voor opdrachtnemers, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

Leestip!

Geldt het minimumloon voor een bepaald aantal werkuren?

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werknemer werkt.

Werkt je medewerker parttime? Dan geldt het minimumloon, maar het salaris hangt af van hoeveel uur hij of zij per week werkt.

Wat wordt het minimumloon voor werknemers onder de 22?

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar moeten minimaal een percentage van het wettelijk minimumloon ontvangen. In de tabel hieronder vind je de bedragen per maand, per week en per dag voor de eerste helft van 2018. Per 1 juli 2018 zal het minimumloon weer worden aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Minimumloon per maand, week en dag (brutobedragen per 1 januari 2018)

Minimumloon 2018 bruto

Bron: Rijksoverheid

Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2018)

Minimumloon 2018

Bron: Rijksoverheid

Zijn er nog uitzonderingen?

Ja, de minimumjeugdlonen uit de tabel gelden niet voor mbo-leerlingen van 18, 19 of 20 jaar die een beroepsbegeleide leerweg (BBL) volgen. Voor hen blijven de oude percentages gelden van vóór 1 juli 2017. Voor mbo’ers vanaf 21 jaar geldt wel de normale tabel.

Leestip!