#1 Hoeveel vakantiedagen hebben medewerkers minimaal?


Iedereen die werkt heeft jaarlijks recht op minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werkt je medewerker 20 uur per week, dan heeft hij dus recht op 80 uur vakantie per jaar. Voor medewerkers die fulltime werken komt dat neer op  minimaal 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Dit aantal kan afwijken wanneer in jouw bedrijf de cao-afspraken worden gevolgd. Het aantal ligt dan doorgaans hoger. Veel medewerkers krijgen bovenwettelijke vakantiedagen. Het gemiddeld aantal vakantiedagen voor een Nederlander ligt daardoor op 25,6. 

#2 Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?


Dit zijn de extra vakantiedagen waar jouw medewerker op basis van zijn of haar individuele arbeidsovereenkomst of cao recht op heeft. Naast deze bovenwettelijke vakantiedagen zijn er ook wettelijke vakantiedagen. Iedere medewerker in Nederland heeft recht op wettelijke vakantiedagen. 

#3 In de zomervakantie is het extra druk, mag ik vakantiedagen opnemen verbieden?


Als werkgever moet  je je medewerker in staat stellen om vakantiedagen op te nemen. Maar hierop geldt een uitzondering: Komt je bedrijf in verband met bijvoorbeeld een seizoenpiek en/of personeelstekort in de knel, dan mag je als werkgever een vakantie weigeren. Let op: wees wel op tijd met het communiceren/toestemming geven. Je kunt uiterlijk twee weken na ontvangst van een vakantieaanvraag schriftelijk bezwaar maken. 

#4 Wat te doen bij een spoedklus of plotselinge ziekte van een vervanger?


Je mag de vakantie van een medewerker verplaatsen wanneer de vakantie van je medewerker wat jou betreft niet door kan gaan omdat een spoedklus of een zieke vervanger roet in het eten gooit van jouw 'bijna vakantie vierende' werknemer. Let op: je mag dit alleen doen in overleg met je medewerker. Bovendien moet je opdraaien voor de geleden (financiële)schade.

#5 Hoeveel vakantiedagen mogen medewerkers opsparen?


Na zes maanden vervallen de wettelijke vakantiedagen van je werknemers. Daarom moeten de wettelijke verlofdagen die je medewerker in een jaar opbouwt, voor 1 juli van het daaropvolgende jaar worden opgenomen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een langere termijn vijf jaar.

#6 Medewerkers nemen eerder te weinig dan te veel vakantiedagen op. Is dat een probleem?


Los van het feit dat het goed werkgeverschap is om je mensen eens in de zoveel tijd de kans te geven om de batterij op te laden, is een zogenoemd stuwmeer aan vakantiedagen financieel ongunstig voor je bedrijf. Een vakantiedag staat immers ook voor een geldbedrag dat je aan het einde van het jaar in je balans reserveert. Medewerkers die hun vakantiedagen oppotten drukken dus de winst van je bedrijf. Daarnaast heeft het invloed op jouw flexibiliteit. Want wat doe je als je net een grote opdracht binnensleept en tegelijkertijd de vakantiedagen van een aantal werknemers dreigen te verjaren?

#7 Hoe kun je een stuwmeer aan vakantiedagen voorkomen?


Steeds meer bedrijven maken gebruik van een persoonlijk keuzebudget. Ofwel: een zak met geld waarop medewerkers recht hebben. De één kiest voor wat extra loon, de ander ruilt wat geld in voor een vakantiedag. Het is ook mogelijk via het budget voor een extra training of opleiding te kiezen. Andere mogelijkheden zijn er ook, zoals vier goede voorbeelden van bedrijven die medewerkers zelf hun vakantie laten bepalen in het artikel: Vakantie zelf laten bepalen: utopie of onwerkbaar?Bij deze bedrijven geldt slechts één voorwaarde: zorgen dat het werk afkomt.

Beeld: Getty Images


Op de hoogte blijven? Meld je aan en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van Peoplebusiness in je mailbox.