Wet flexibel werken UniqueDe Wet Flexibel Werken is in de eerste plaats bedoeld om het gesprek over een flexibele invulling van de werkzaamheden op gang te brengen. Een moeder die langdurige zorg nodig heeft, vrijwilligerswerk tijdens kantooruren, of een opleiding waarvoor af en toe colleges gevolgd moeten worden; er zijn behoorlijk wat redenen waarom medewerkers hun werktijden flexibeler willen inrichten. Het gaat dus niet alleen om minder werken. De afspraken daarover zijn sinds 1 januari 2016 vastgelegd in De Wet Flexibel Werken

We vroegen Dorien Dröge, HR businesspartner bij Unique, naar haar ervaringen met de nieuwe wet de afgelopen anderhalf jaar.

#1 Zijn er bij Unique veel aanvragen voor flexibel werken?

"Er zijn eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar weinig tot geen medewerkers geweest die een beroep wilden doen op de Wet Flexibel Werken. De enkeling die bijvoorbeeld voor een zieke naaste wilde zorgen, nam zorgverlof op omdat dit ook het beste paste bij de situatie. Door in gesprek te gaan met onze medewerkers kijken we altijd naar een passende oplossing."

Leestip!

#2 Hoe komt dat?

"Dat is lastig te zeggen. Misschien heeft het te maken met onze relatief jonge werkpopulatie. De jongste generatie, de Z-generatie, vraagt er ook niet om. We merken wel dat deze generatie graag parttime werkt. Om meer vrije tijd te hebben, of nog een opleiding of master te doen. Aan de behoefte werk-privébalans wordt daarmee min of meer voldaan." 

Leestip!

#3 Geldt de Wet Flexibel Werken eigenlijk voor álle bedrijven?

"De wet geldt alleen voor bedrijven die tien of meer mensen in dienst hebben. Kleinere bedrijven moeten dit zelf regelen, al kan een rechter ook daar bij een eventueel geschil de uitgangspunten van deze wet hanteren."

#4 Kunnen werknemers die net in dienst zijn een aanvraag doen?

"Nee. De werknemer die de aanvraag doet, moet minstens 26 weken in dienst zijn. Overigens kunnen cao’s op enkele punten afwijken. Bedrijven die zonder cao werken, kunnen ook afspraken maken met de Ondernemingsraad."

#5 Mogen werkgevers een verzoek om flexibel werken weigeren?

"De werkgever moet een aanvraag tot flexibel werken in alle redelijkheid beoordelen. Hij mag het weigeren, maar moet dat dan wel goed onderbouwen. Hoe lastig een dergelijk verzoek ook kan zijn, het is voor iedere werkgever de moeite waard om tijd uit te trekken voor een goede afweging.

De medewerker heeft vaak een goede reden om dat verzoek in te dienen. Er wordt thuis ook aan hem of haar getrokken. Met botweg weigeren help je niemand. Als het echt niet mogelijk is, probeer dan in elk geval elkaar een beetje tegemoet te komen. De beloning is een bevlogen medewerker en dat is iedere organisatie veel waard."

#6 Wat is een argument om de aanvraag af te keuren?

"Dat zou bijvoorbeeld veiligheid kunnen zijn. Als een werknemer werk doet dat met tenminste twee mensen op hetzelfde moment op dezelfde plek uitgevoerd moet worden, en er is geen gelijkwaardige vervanger voor die medewerker beschikbaar, dan kan de werkgever eisen dat de werknemer daar aanwezig is.

Redelijkheid en billijkheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. En die zullen in de praktijk vaak tot discussie leiden en daarmee tot een hoger aantal juridische bezwaren. Maar hoe beter jij je als organisatie kan verantwoorden waarom je een besluit neemt, hoe kleiner de kans daar op is."

#7 Wat is jouw gouden tip aan werkgevers die een flexibel werk-verzoek hebben gehonoreerd?

Ik heb eigenlijk twee tips:

  1. Spreek samen de consequenties goed door 
    Maak een afspraak om de situatie na een paar maanden samen te evalueren. Werkt het zoals gehoopt? Is iedereen tevreden? Ga het gesprek ook aan over eventuele uitzonderingen wanneer je wel een beroep kan doen op de medewerker. Is het dan mogelijk tijdelijk een uitzondering te maken? En ook belangrijk: Maak vervolgafspraken.
  2. Werk met een Buddystysteem
    Hierbij zorg je dat elke medewerker altijd iemand heeft die hem of haar vervangt bij uitval. Dit heeft als voordeel dat je precies weet wat er speelt en dat je elkaar tijdens vakantie en verzuim kunt vervangen. Dit kan soms betekenen dat je wel tijd moet investeren in verdieping in elkaars functie maar dat verdient zich zeker wel terug. Mijn buddy en ik zijn nooit dezelfde periode vrij. Bij vakanties en ziekte nemen we elkaar waar."

#8 Kan je werknemer de afgesproken verandering terugdraaien?

"Een eenmaal toegezegde verandering kan niet zomaar meer worden teruggedraaid. Daarvoor moeten de omstandigheden gewijzigd zijn. Als een werknemer disfunctioneert, kan een werkgever zijn thuiswerkdag intrekken. Dit geldt ook nog als hij weer op de goede weg is en het verbetertraject inmiddels heeft afgerond. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam." 

Leestip!

#9 Wat is de winst van deze wet? 

"Mijn advies aan werkgevers is om goed in gesprek te blijven met je medewerkers zodat je weet wat er speelt bij je collega’s zowel thuis als op de werkvloer en mocht het nodig zijn dan kun je in gesprek gaan over de behoefte van de medewerker. Door deze gesprekken met elkaar aan te gaan zet je de medewerkers centraal. Dit leidt tot meer betrokkenheid en bevlogenheid."

Leestip!
Meer bevlogenheid medewerkers volg de 6 geluksfactoren

Beeld: Getty Images