#1 De tussenbaan, wat is dat?

Een baan tussen bijbaan en vaste baan. Een medewerker kan een tijdelijk contract krijgen voor vier jaar. Tegelijkertijd ontvangt hij geld voor scholing, zodat hij daarna naar verwachting makkelijker ergens anders werk vindt. Met de tussenbaan zoeken met name supermarkten en levensmiddelenzaken een middenweg tussen de vaste baan en de onzekere, tijdelijke baan. Maar deze tussen-constructie is zeker ook geschikt voor andere sectoren. De tussenbaan is met name een uitkomst voor studenten die nog geen baan hebben, carrière-switchers, ouderen en werklozen.

#2 (Waarom) is de tussenbaan een goed idee?

Vaste dienstverbanden zijn vaak te duur, waardoor tijdelijke banen de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen. Met de tussenbaan voor vier jaar maak je als werkgever maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode. Werkgevers kunnen werknemers voor langere tijd aan zich verbinden en houden tegelijkertijd de flexibiliteit die ze wensen.

#3 Wat vinden de vakbonden ervan?

Uiteraard is er toestemming nodig van de vakbonden. De tussenbaan is een van de resultaten van pogingen van de werkgevers en vakbond CNV Vakmensen om de cao voor de sector ingrijpend te vernieuwen. De toestemming van CNV is er dus. FNV geeft nog geen toestemming. De vakbond is niet per se tegen verschillende arbeidsvoorwaarden maar beraadt zich nog over de voorwaarden waarop dat zou moeten gebeuren.

#4 Wat is het voordeel voor werknemers?

Het voordeel van de tussenbaan is dat deze, mits goed georganiseerd, de arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen met een zwakkere arbeidspositie (jongeren, ouderen, werklozen) kan verbeteren. Ze hebben zo meer perspectief op langduriger werk én op een vervolgstap naar ander werk.

#5 Kleven er ook nadelen aan?

Het risico bestaat dat werkgevers alleen nog tussenbanen zullen aanbieden, omdat vaste contracten flink duurder zijn. Dan ontstaat er een situatie dat alle werknemers straks alleen nog maar in tussenbanen werken. Dat is zeker nadelig voor werknemers.

#6 Een medewerker met een tussenbaan krijgt extra geld voor scholing. Hoe zit dat?

Voorwaarde is dat er wordt geïnvesteerd in scholing. Zodat werknemers een betere stap op de arbeidsmarkt kunnen zetten dan nu het geval is. Over hoeveel geld er beschikbaar komt voor scholing, wordt onderhandeld tussen alle cao-partijen. Ook medewerkers zelf kunnen hun scholingspotjes vullen; uit overwerkuren, atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Beeld: Getty Images
Bron: Volkskrant