Beeld: Getty Images

[  ] Check het contract met je ZZP’er (s)


Werk je sinds jaar en dag met een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van ZZP’ers? Houd dan in de gaten dat sinds 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) geldt. De VAR van je ZZP’ers is sinds die tijd officieel niets meer waard.
 

[  ] Verdiep je in de nieuwe regels van de Wet dba 


Gelukkig is er nog wel wat tijd; jij en je opdrachtnemer krijgen immers tot 1 mei 2017 de tijd jullie overeenkomst aan te passen aan de regels van de nieuwe wet. Maar ga niet achterover leunen, De Belastingdienst houdt wel nauwlettend toezicht en er geldt een inspanningsverplichting, verdiep je daarom vast in de nieuwe regels. De feiten op een rij:
 
1. Het doel van de Wet dba: De wet brengt de verantwoordelijkheden van jou en je opdrachtnemer bij het beoordelen van jullie arbeidsrelatie beter in balans. Dat stelt de Belastingdienst in staat beter te kunnen handhaven. Schijnzelfstandigheid kan worden teruggedrongen.
2. Wat er verandert: Wanneer de Belastingdienst constateert dat er (toch) sprake is van een verkapt dienstverband, dan zijn de financiële gevolgen (naheffingen) niet meer alleen voor de opdrachtnemer, maar ook voor jou als opdrachtgever. Bij de VAR draaide alleen de opdrachtnemer daar voor op.
3. Wat hetzelfde blijft: De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alles wat nu is toegestaan, geldt na 1 mei 2016 ook. Alles wat dan niet is geoorloofd, geldt nu ook. De modelovereenkomst maakt beter inzichtelijk wat wel en niet mag.
 

[  ] Bedenk of je wilt werken met (model) overeenkomsten


Sinds 1 mei 2016 vervangen overeenkomsten volgens de Wet dba de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst heeft op haar site goedgekeurde algemene, branchegerichte en- beroepsgerichte modelovereenkomsten gepubliceerd. Jij en je opdrachtnemer kunnen daar gebruik van maken. Het staat je vrij zelf een overeenkomst op te stellen. Verder is het goed om te weten dat:
-Modelovereenkomsten 5 jaar geldig zijn.
-De Belastingdienst kan 5 jaar naheffen als blijkt dat er toch sprake is van een dienstverband.
-De Belastingdienst vereist dat je opdrachtnemer 3 opdrachtgevers heeft.

[  ] Leg zelf opgestelde overeenkomst voor aan De Belastingdienst


Twijfel je over de inhoud van de overeenkomst, heb je misschien iets over het hoofd gezien? Je kunt de opgestelde overeenkomst voorleggen aan De Belastingdienst die beoordeelt of er sprake is van een dienstbetrekking. Je weet dan zeker of je loonheffingen moet inhouden of betalen.

Meer lezen over dit onderwerp:
Wacht niet tot de VAR wordt afgeschaft
Van VAR naar wet dba 8 vragen en antwoorden
VAR voor zzp’ers wordt dba