#1 Wat houdt de scholingsaftrek in?

Dat is een regeling die bedoeld is om medewerkers te stimuleren om voor hun werk een opleiding of studie te volgen. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze kosten voor scholing aftrekken van de inkomstenbelasting.

De fiscus maakt onderscheid tussen diverse categorieën: 

  • Studie voor een hobby
    Aftrek studiekosten niet mogelijk. Wat een hobby is hangt echter af van het beroep van je medewerker. Een cursus bloemschikken is meestal hobby. Heb je een bloemenwinkel dan kan dat een zakelijke opleiding zijn. 
  • Studie voor persoonlijke ontwikkeling
    Een studie die veel verder gaat dan nodig is voor het huidige beroep van je medewerker is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. De fiscus spreekt dan van scholingskosten.

  • Studie voor het bedrijf 
    Aftrek studiekosten als bedrijfskosten is toegestaan als je werknemer een opleiding volgt voor het bedrijf, voor nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van kennis. Verder mag de btw worden teruggevraagd en zijn reis- en verblijfkosten aftrekbaar (er geldt een maximum). Studiekosten kunnen gedeeltelijk óf volledig aftrekbaar zijn.

#2 Waarom wordt de scholingsaftrek afgeschaft? 

Volgens een onderzoek van het Centraal Planbureau zijn gebruikers van de aftrekpost relatief vaak hoogopgeleid en is het effect van de regeling beperkt. Ook Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vindt dat de scholingsaftrek niet doet wat hij moet doen. Volgens de minister komt het geld vooral terecht bij mensen die zich ook zonder de aftrek zouden scholen. Ze vindt dat de regeling nu niet bijdraagt aan gelijke kansen en dat wil ze veranderen. Ze wil dat meer lageropgeleiden, die juist extra scholing nodig hebben, ervan profiteren. Het afschaffen van de scholingsaftrek levert de schatkist een besparing van ruim 100 miljoen euro op. Hoe Bussemaker de aftrek precies wil aanpassen, wordt binnenkort bekend.

#3 Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil scholingsaftrek niet afschaffen, waarom niet?

Het wordt voor werknemers volgens VNO-NCW steeds relevanter om zich voortdurend te ontwikkelen. Scholing vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Het afschaffen van de scholingsaftrek en het lagere overheidsbudget voor scholing zijn beleid in de verkeerde richting. Het is onverstandig omdat nu een regeling wordt afgeschaft die pas later wordt vervangen door een nieuwe regeling, schrijft de werkgeversorganisatie.

Daarbij is het volgens VNO-NCW de vraag of de effectiviteit van de bestaande regeling zo laag is als het kabinet aangeeft. In een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) over de scholingsaftrek, waar het kabinet veelvuldig naar verwijst, staat onder andere dat de maatregel als geheel effectief is.

#4 Wat vinden medewerkers van het plan?

Ook vakcentrale CNV wil dat de voorgenomen bezuiniging wordt teruggedraaid. De vakcentrale spreekt over een verkeerd signaal. Met digitalisering en robotisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers altijd een deel van het antwoord en belangrijker dan ooit. Die bezuiniging is een slecht idee.

#5 Hoe reageert de Tweede Kamer?

Werkgevers en medewerkers kunnen op dit punt in ieder geval op steun rekenen van D66. De partij wil kijken of de maatregel effectiever kan worden ingezet. D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg zegt het zelfs bizar te vinden dat er zwaar wordt bezuinigd als er juist meer moet worden geïnvesteerd in scholing.

Leestips:
Waarom continu investeren in je werknemers belangrijk is
Medewerkers opleiden: doe je dat klassikaal of online?

Beeld: Getty Images