#1 Hoeveel uur mogen jongeren van 16 en 17 jaar werken?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Let op: de tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen niet 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar


werktijden, rusttijden jongeren 16-17 jaar

Bron: Rijksoverheid

Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

Arbeidstijdenwet, jongeren, zwangeren, werk en rusttijdenBron: Rijksoverheid

#2 Hebben jongeren langere pauzes dan werknemers van 18+?

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen 2 pauzes van minimaal 15 minuten hebben in plaats van 1 pauze van een half uur. Deze afspraak staat dan in een collectieve regeling.

#3 Mogen jongeren tot 18 jaar werken op zondag?

Werken op zondag is alleen toegestaan als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  1. De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken.
  2. Dit moet in het arbeidscontract staan.
  3. De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met: de ondernemingsraad, of de personeels-vertegenwoordiging, of betrokken werknemers.


Let op:
Werknemers moeten altijd individueel toestemming geven om te werken op zondag. Per jaar (52 weken) moeten jongeren van 16 en 17 jaar minimaal 13 zondagen vrij hebben. Wil jij of willen zij dat ze minder zondagen per jaar vrij zijn, dan moet je dat in een collectief overleg met elkaar afspreken. 

 

#4 Welke regels gelden er voor werktijden van zwangere of pas bevallen vrouwen?

Als werkgever heb je de taak (plicht) om te zorgen dat zwangere vrouwen in je bedrijf veilig en gezond kunnen werken tijdens hun zwangerschap en de periode dat zij borstvoeding geven. Leestip: Werkneemster geeft borstvoeding, ken jij de regels?Uitgangspunt is dat een zwangere of pas bevallen werkneemster zo veel mogelijk haar eigen werk blijft doen. Als dit vanuit gezondheidsredenen en/of veiligheidsredenen niet mogelijk is, kun je in overleg met de werkneemster werkzaamheden, werk- of rusttijden aanpassen of werkzaamheden zelfs tijdelijk opschorten. 

#5 Welke rechten heeft een zwangere of pas bevallen werkneemster als het gaat om werk- en rusttijden? 

Op de volgende zaken heeft je werknemer recht, maar altijd in overleg met jou als werkgever:

  • regelmatige werktijden en rusttijden;
  • extra pauzes (maximaal 1/8 deel van de werktijd);
  • geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);
  • geen onregelmatig werk, overwerk en nachtdiensten;
  • noodzakelijk zwangerschapsonderzoek als dat onder werktijd plaats moet vinden.
  • loondoorbetaling voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Je werkneemster heeft hier tot 6 maanden na de bevalling recht op (met uitzondering van de onderzoeken).

Bron: Rijksoverheid
Beeld: Getty images