Beeld: Getty Images 

Banengroei


Sinds 2015 is het totale aantal banen weer groter dan voor de economische crisis in 2008. In 2017 zijn er naar verwachting bijna 10,2 miljoen banen. Volgens de arbeidsmarktprognose komen er 93 duizend werknemersbanen en 21 duizend banen van zelfstandigen bij. Volgend jaar neemt de groei van werknemersbanen iets af (69 duizend), maar het aantal banen van zelfstandigen groeit dan iets meer (26 duizend).

Koplopers
Als het gaat om banengroei, gaat een aantal branches aan kop, waaronder de uitzendbranche, met een groei van dit jaar 46.000 en volgend jaar 40.000 banen. Verder laten de horeca en groot- en detailhandel, specialistische zakelijke diensten, ICT, horeca en vervoer en opslag groei zien. Ten slotte neemt het aantal banen in de bouw voor het eerst sinds 2008 weer toe. Dit jaar met 9.000 en volgend jaar met 7.000 banen. 

Vacaturegroei


Dit jaar ontstaan er 866 duizend vacatures, 42.000 meer dan in 2015. Volgend jaar ontstaan er 871 duizend vacatures. Het totaal aantal ontstane vacatures is fors hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013 (622 duizend), maar nog wel lager dan de jaren net voor de economische crisis.  

Arbeidsgroei


Het aanbod van arbeid groeit ook omdat de beroepsbevolking naar ruim 9 miljoen personen in 2017 stijgt. In 2016 groeit de beroepsbevolking met 0,7% en in 2017 met 0,9%. 

Oorzaken:

#1 Groei totale bevolking
. In 2016 en 2017 tellen we meer dan 17 miljoen mensen waarvan zo’n driekwart 15 t/m 74-jarigen. 

#2 Groei van de economie
. Het herstel van de economie trekt mensen naar de arbeidsmarkt omdat ze verwachten meer kans op werk te hebben.
 
#3 Toenemende arbeidsparticipatie van 55-plussers. De arbeidsparticipatie neemt toe doordat er vooral meer (oudere) vrouwen werken en doordat ouderen langer doorwerken vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd en versoberen van (pre)pensioenregelingen. 

Tip
Wil je meer weten over de arbeidsmarktprognose van het UWV? Download de PDF 

Bron: UWV