Staat verzuim gelijk aan falen?

10 procent van de werkgevers in het grootbedrijf ziet het verzuim van medewerkers als falen. Voor de werkgevers in het mkb is dit percentage lager, 6 procent. Van de Nederlandse werknemers zegt 15 procent dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever. Deze cijfers blijken uit de Hr Marktmonitor, hét arbeidsmarktonderzoek van Unique, waaraan ruim 4.000 werkgevers en werknemers meewerkten.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel en streng in verzuim

Er zijn nog meer redenen die het ziek melden bemoeilijken. Meer dan de helft van de medewerkers (57%) geeft aan zich te verantwoordelijk te voelen om een dag thuis te blijven als zij zich niet lekker voelen. Ook werkgevers vinden dat hun personeel teveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft. 51 procent van het grootbedrijf en zelfs 65 procent van het mkb bevestigt dat juist dat verantwoordelijkheidsgevoel de reden is dat medewerkers ondanks ziekte toch komen werken.

Tegelijkertijd zijn werkgevers streng, als het gaat om verzuim. Een makkelijk verzuimbeleid zou kunnen leiden tot meer ziekte, verwacht 51% van het mkb en 61% van het grootbedrijf.

Oorzaken

Een streng verzuimbeleid of niet, de daadwerkelijke oorzaken voor het verzuim zelf lopen uiteen. Bijna een kwart van de werknemers (21%) meldt zich ziek als gevolg van werkstress. 11 procent geeft privéstress als reden voor ziekte, gevolgd door ontevredenheid over werk (9%) en een ongezond leven (5%). De overige 54 procent van de deelnemers gaf geen specifieke reden voor het verzuim.

Marion van Happen, Algemeen directeur bij Unique: “Het is pijnlijk om te zien dat werknemers zich niet ziek durven te melden. Natuurlijk wil je als organisatie een goed verzuimbeleid en dat begint bijvoorbeeld bij aandacht voor vitaliteit, een open cultuur waarin je met elkaar in gesprek blijft en aandacht voor werkdruk. Zodat werknemers werken wanneer ze dat kunnen en echt gelukkig zijn met hun baan.

De Hr Marktmonitor

Het onderzoek naar verzuim is één van de resultaten van het onderzoek dat Unique deed. In de Hr Marktmonitor lees je ook over de omzetverwachtingen van werkgevers, waarom werknemers van baan willen verandderen of hoe je bijvoorbeeld zorgt voor een perfecte onboarding. Bestel de negende editie van het grootste hr-onderzoek van Nederland nu meteen!