De bedrijfscultuur of werksfeer is een belangrijke reden voor sollicitanten om voor een organisatie te kiezen of juist niet. Om te zorgen dat kandidaten goed bij een organisatie passen heeft Unique samen met Motivaction de MentalityMatch ontwikkeld. Alle kandidaten doen een Mentality-test, om te achterhalen welk type organisatie goed bij hen past. Organisaties krijgen een Culture Scan waarmee het waardenpatroon in kaart wordt gebracht. Zo bepalen we of de kandidaat geschikt is op basis van zijn of haar CV én er een match is op cultuur. We onderscheiden vijf uiteenlopende organisatieculturen.

1. De bewuste organisatie

Er heerst een no-nonsense cultuur. Ook zijn transparante en duidelijke communicatie belangrijke kenmerken. In deze organisatie vind je vooral nuchtere doorzetters die zich focussen op realisme, zuinigheid en continuïteit. De medewerkers zijn niet uitgesproken ambitieus, maar nemen hun werkzaamheden serieus en zijn zichzelf in wat ze doen. Voor zowel medewerkers als de omgeving wordt goed gezorgd. 

2. De uitdagende organisatie

Deze organisaties zijn altijd in beweging en stellen zich op als creatieve grensverleggers die gedreven worden door snelheid, vernieuwing en glamour. De focus ligt dan ook op de korte termijn en actualiteit. Het welbekende motto ‘work hard, play hard’ hoor je hier regelmatig voorbij komen. Medewerkers krijgen alle vrijheid om te presteren en successen te vieren. Ze hechten waarde aan passie, snelheid, competitie en schoonheid.

3. De vooraanstaande organisatie

De koploper, dat is wat deze organisatie wil zijn. Waarden als trots, zelfvertrouwen en perfectionisme zijn belangrijk. Er heerst een aanspreekcultuur en er is een vrij sterke onderlinge concurrentie. Deze organisatie heeft zeer ambitieuze professionals in dienst en stelt hoge eisen aan de medewerkers, de samenwerking en processen. Er wordt hard gewerkt met veel toewijding. 

4. De zakelijke organisatie

Deze organisatie richt zich vooral op de lange termijn. De prioriteiten liggen bij processen, procedures en controle. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, carrièreplanning en er is een sterke focus op zorgvuldigheid. De medewerkers zijn professioneel, vakkundig en weten wat de organisatie van hen verwacht. 

5. De zorgzame organisatie

Deze organisatie is mensgericht en er heerst een hechte cultuur waarin respect en sensitiviteit centraal staan. Solidariteit en ontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Met behulp van transparantie worden managers vanuit een duidelijke visie geïnspireerd en inspireren zij anderen. Initiatief wordt beloond. 

Uit de HR Marktmonitor van Unique blijkt dat het midden en kleinbedrijf zichzelf vooral als bewuste of uitdagende organisatie ziet, terwijl het grootbedrijf zichzelf typeert als uitdagende en zakelijke organisatie. Dit is opvallend, aangezien de meeste werknemers juist de voorkeur geven aan een zorgzame organisatie (53%). Toch werkt de grootste groep (29%) in een zakelijke organisatie: eigenlijk dus een mismatch! Ga jij voor een duurzaam personeelsbeleid? Zorg dan dat jouw sollicitanten passen bij de bedrijfscultuur en dat je partners zoekt die hier ook belang aan hechten en hierop kunnen adviseren. Het resultaat is dat (toekomstige) werknemers gelukkiger zijn, langer binnen de organisatie blijven en ook nog beter functioneren. Uiteindelijk belangrijk voor de groei van mens en organisatie.