Om (langdurig) ziekteverzuim zo veel mogelijk in te perken en werknemers gelukkig te houden, werken steeds meer werkgevers aan vitaliteit van het personeel. Gezonde werknemers zijn immers gelukkige werknemers. Maar niet ieder bedrijf is al even ver op het pad naar vitaliteit. Sommigen hebben een concreet vitaliteitsplan, terwijl andere net eerste stappen zetten in de vorm van zit-sta-bureaus, of fruit op kantoor. Om verzuim écht terug te dringen is het belangrijk om op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van medewerkers te letten. Dat is nog niet helemaal op orde, blijkt uit de Hr Marktmonitor. Wat doen werkgevers nu op gebied van vitaliteit op de werkvloer, en wat vindt het personeel daarvan?

Hoe bedrijven letten op vitaliteit

Werkgevers in het grootbedrijf zetten op dit moment het meeste in op begeleiding en coaching (52%). Het mkb richt zich voornamelijk op het mogelijk maken van een goede werk-privébalans (49%). Hiermee lijken bedrijven zich met name te richten op de geestelijke gezondheid. Daarnaast zijn er bedrijven die ook op de lichamelijke gesteldheid letten. 41 procent van het grootbedrijf en 20 procent van het mkb geeft aan sport en beweging voor medewerkers te faciliteren. Men zit dus niet stil, maar wordt de moeite die werkgevers doen op gebied van een gezonde(re) leefstijl wel opgemerkt door medewerkers?

Hoe bedrijven denken te letten op vitaliteit

Wat blijkt? Werknemers delen deze mening helemaal niet. Geen enkele respondent die meedeed aan het onderzoek geeft namelijk aan dat zijn of haar werkgever let op vitaliteit. Je leest het goed, géén énkele respondent. Er gaat dus duidelijk wat mis tussen wat een bedrijf denkt te doen en wat ervaren wordt door medewerkers. Weet het personeel wel dat ze de mogelijkheid hebben om te sporten via het bedrijf? Zijn zij op de hoogte van het feit dat er een coach beschikbaar is? Is het wel bekend dat flexibele werktijden mogelijk zijn om een goede werk-privébalans te bevorderen? En misschien nog belangrijker: wat verstaan medewerkers precies onder vitaliteit? Ga na of de gedane moeite wel gemeengoed is binnen de organisatie. Zo niet, dan is het wijs om een interne campagne op te tuigen.

Kortom, het is tijd om je vitaliteitsbeleid onder de loep te nemen. Werknemers vinden dit belangrijk en stellen het op prijs als hun bedrijf zich bekommert om hun welzijn. Wat doe je nu al en wat zou je nog meer kunnen doen om op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van mensen te letten? Kijk niet alleen naar de maatregelen en activiteiten, maar ook naar de communicatie hieromtrent. Stel medewerkers op de hoogte van de faciliteiten, zodat zij hier ook dankbaar gebruik van kunnen maken om vitaal te blijven.