Werk…


... Heeft een belangrijke sociale factor 


Uit onderzoek in opdracht van technologiebedrijf Ricoh onder Nederlandse kantoorwerkers blijkt dat meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanders regelmatig contact heeft met collega’s buiten het werk om, een derde (31 procent) ziet collega’s zelfs vaak. Ruim 11 procent van de Nederlanders ziet het kantoor als een belangrijke ontmoetingsplek en bijna 14 procent heeft zelfs weleens een liefdesrelatie gehad met een collega. Ook als medewerkers mogen kiezen tussen thuiswerken of op kantoor, is het sociale element de belangrijkste reden om het kantoor boven een thuiswerkplek of andere werkplek te verkiezen. 61 procent van de mensen vindt persoonlijk overleg met collega’s belangrijk en 14 procent geeft aan het ongezellig te vinden om elders te werken. Ruim 5 procent geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen tijdens het thuiswerken.
 

... Geeft erkenning en eigenwaarde


Werk zorgt niet alleen voor inkomen om in eigen levensonderhoud (en dat van het gezin) te voorzien. Werk is veel meer. Aan werk kun je een bepaalde eigenwaarde of erkenning ontlenen. Complimenten en waardering van leidinggevenden, collega's, teamgenoten et cetera zijn essentieel in ons leven. Zelfbeeld en gevoel voor identiteit ontstaat niet alleen door wat je over jezelf denkt. Het is ook nodig dat anderen je in die identiteit 'legitimeren'. Dat legitimeren bestaat vooral uit boodschappen van erkenning. Af en toe horen dat je iets goed kunt, of dat je bijzonder bent om iets, is voor ieder mens belangrijk. Het is een soort bewijs voor ons zelfbeeld. Erkenning blijkt een belangrijke rol te spelen in het verwezenlijken van ambities en het leveren van prestaties. Zonder erkenning kunnen medewerkers zich geen doelen stellen en geen taak lang volhouden. Zonder erkenning raken we gefrustreerd, gaan we passief tegenwerken, behoeden we anderen niet voor fouten, laten we de boel stiekem in de soep lopen. Zijn we eigenlijk boos op degene die ons de erkenning niet geeft. We worden nukkig, gaan procederen, schrijven venijnige brieven, gaan in protest, weigeren werk, gaan demonstreren, enz.

... Draagt bij aan (professionele) ontwikkeling


Als je werk hebt met doorgroeimogelijkheden of opleidingsmogelijkheden is het ook mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen. Maar liefst 90 procent van de Nederlanders vindt het van groot belang te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Met name jongeren (100 procent) zijn hier mee bezig. Naarmate mensen ouder worden wordt dit percentage lager: 65-plussers scoren 78 procent. 

... Zorgt voor zingeving 


Werk zorgt voor zingeving. Mensen die werken hebben het gevoel een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Welk soort werk, of het nu complex of eenvoudig werk is, in de profit of non-profitsector, maakt voor het gevoel van zin niet uit. Het gaat er volgens managementgoeroe Ben Tiggelaar om dat mensen de handelingen die ze verrichten kunnen verbinden aan iets wat zij als zinvol beschouwen, aan iets hogers, iets groters. Eigenlijk draait het om de vraag: wat geeft volgens jou het leven zin, waar geloof jij in?’ 
Zingeving lijkt ook steeds vaker een argument om van baan te switchen, getuige onderzoek van Detacherings- en wervingsselectiebureau voor hoogopgeleiden Yacht. Maar liefst zestig procent van de jonge hoogopgeleiden blijkt binnen twee jaar het nieuwe bedrijf al weer te verlaten, ondanks de uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ze hebben behoefte aan iets anders; ‘het goede gevoel’. Er lijkt een verschuiving van zelfverwerkelijking naar zingeving.

Beeld: Getty Images