Bijna 15 procent van de Nederlandse werknemers zegt stellig dat er op de werkvloer geen ontruimingsplan aanwezig is. Nog eens 18 procent heeft geen idee of zo’n plan er is. En of het er nu is of niet, onderzoek van Manutan naar veiligheid op de werkvloer wijst verder uit dat 45 procent in elk geval nog nooit een ontruimingsoefening meegemaakt. Fikse getallen voor een plan dat voor elk bedrijf verplicht is, net zoals het houden van een jaarlijkse ontruimingsoefening. 

Wie is de bhv'er?
 De bedrijfshulpverlening blijkt al net zo’n ondergeschoven kindje op de werkvloer. Uit hetzelfde onderzoek onder duizend werkzame Nederlanders werkzaam bij kleine, middelgrote en grote bedrijven blijkt dat een derde niet weet wie de bhv’ers zijn of waar de EHBO-koffer ligt. De brandblusser weten iets meer mensen te vinden, maar 30 procent zal er naar moeten zoeken. En dat terwijl de levens van collega’s op het spel kunnen staan. 

Tweeduizend arbeidsongevallen
Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebeuren er jaarlijks zo'n tweeduizend arbeidsongevallen. Daarbij gaat het om incidenten waarbij sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Ernstige ongevallen op de werkvloer doen zich het vaakst voor in de ochtend tussen 9.00 en 11.00 en in de namiddag tussen 15.00 en 16.00 uur. Opvallend vaak zijn daar jongeren (tussen de 15 en 24 jaar oud) bij betrokken. Uitzendkrachten trouwens ook. Een andere merkwaardige statistiek is dat incidenten vooral plaatsvinden in de maanden september, oktober en november.

De algemene conclusie die je kunt trekken op basis van het Manuta-onderzoek, is dat er nog heel veel werk aan de winkel is als het gaat om veilig werken. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers moeten hun verantwoordelijkheid hierin nemen. En dat kan met het nemen van een paar stappen. 

#1 Stel een ontruimingsplan op

Een ontruimingsplan is verplicht voor bedrijven met een oppervlakte van meer dan 500 vierkante meter, of wanneer er op meer dan één bouwlaag wordt gewerkt. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft in geval van een calamiteit. Ook zijn er plattegronden met daarop de brandblussers, in welke volgorde er ontruimd wordt en wat de vluchtroutes en verzamelplaatsen zijn. Met een oefening blijkt waar er manco’s in het plan zitten.
Op Brandweer.nl vind je meer informatie, maar je kunt ook eenvoudig je eigen plan maken met behulp van het voorbeeldontruimingsplan van het NIBHV. Daarnaast is het belangrijk dat het niet alleen op papier staat; iedereen moet het zich eigen maken. Oefen daarom regelmatig het ontruimingsplan. Kijk ook op www.nibhv.nl waar je een handleiding voor ontruimingsplannen en -oefeningen kunt bestellen.

#2 Leid bhv’ers op

De bhv’er kan een beginnende brand blussen, eerste hulp verlenen, reanimeren en een gebouw ontruimen in geval van een calamiteit. Kies hiervoor iemand uit die ook echt zin heeft in de taak en het belang ervan inziet. Het aantal benodigde bhv´ers per bedrijf hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf, het aantal aanwezigen, het aantal bezoekers en het aantal niet-zelfredzame personen. Hier zijn geen wettelijk bepaalde aantallen voor.
De bhv´ers moeten zich verspreid over het bedrijf en/of de afdelingen en etages bevinden zodat er, rekening houdend met ziekte, vakanties en ploegendienst, altijd voldoende bhv´ers aanwezig zijn. Er moet te allen tijde minstens één bhv´er aanwezig zijn. Voor het overtreden van deze regel is de boete niet mals, namelijk € 3000,-. Ben je een kleinere werkgever? Dan kunt je natuurlijk ook jezelf aanwijzen als bedrijfshulpverlener.

#3 Beknibbel niet op de training

Er zijn talloze instituten die cursussen aanbieden. Kies er met zorg een uit. Probeer prijs niet het belangrijkste te vinden, maar wat er wordt aangeboden. Vraag bijvoorbeeld goed door naar wat er tijdens de lessen wordt aangeboden. Is er alleen theorie, of ook praktijk? En als er over brandbestrijding wordt gesproken, wordt er dan alleen maar een keertje voorgedaan hoe een brandblusser werkt, of krijgen de cursisten de kans zelf echt te ervaren hoeveel kracht er nodig is voor een brandblusser en hoe het is om van dichtbij een branddeken ergens overheen te leggen? En hoeveel aandacht besteedt de opleider aan nazorg, bijvoorbeeld onderhoud van het geleverde materiaal?

#4 Zorg voor de juiste spullen

Ook voor het minimum aantal EHBO-koffers en brandblussers zijn geen wettelijke regels. Als advies geldt één brandblusser per 200m2, met een minimum van twee brandblussers per verdieping, als er geen sprake is van een verhoogd brandrisico. Er moet altijd een EHBO-koffer binnen handbereik zijn, zodat men binnen 30 seconden te hulp kan schieten. Dit komt erop neer dat er binnen 35 meter een EHBO-koffer moet zijn. Daarnaast moet er op elke werkunit minimaal één EHBO-koffer aanwezig zijn.

#5 Verwaarloos de herhaling niet

In de praktijk bestaat bhv gelukkig vaak uit de ‘onschuldige’ kleine incidenten. Daardoor verdwijnt de kennis over ernstige calamiteiten snel. De stabiele zijligging, drukverbanden aanleggen en de procedure bij reanimeren: het zal toch af en toe eens herhaald moeten worden. Er zijn opleiders die bijvoorbeeld ook een app beschikbaar stellen, zodat er op alle gewenste momenten nog eens op het werk getraind kan worden.

Bron: Manutan, Arboportaal.nl

Op de hoogte blijven? Registreer dan hier en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van Peoplebusiness in uw mailbox.