Beeld: Getty Images

# Stap 1. Doe een verzoek aan het uitzendbureau

De inlener, jij dus, verzoekt het uitzendbureau om een of meer uitzendkrachten en geeft daarbij een omschrijving van de functie of functies waarvoor je mensen zoekt. Jij doet opgave van de functievereisten. Ook maak jij duidelijk of het gaat om een uitzending van korte of langere duur.

# Stap 2. Uitzendbureau toetst de opdracht

Het uitzendbureau bekijkt of de opdracht aanvaardbaar is. Het bureau zoekt allereerst binnen het eigen bestand van ingeschreven uitzendkrachten of er geschikte kandidaten zijn. Zo nodig werft het uitzendbureau nieuwe werknemers. Het uitzendbureau regelt en onderhoudt alle vereiste contacten met de geschikte kandidaten. 

# Stap 3. Maak afspraken over voorwaarden van het inleencontract

Een medewerker van het uitzendbureau maakt inmiddels nauwkeuriger afspraken met jou. Het gaat over de voorwaarden waaronder het inleencontract wordt gesloten. De duur van de uitzending is een belangrijk punt om te bespreken. Ook gaat het over de inhoud van het werk en over de veiligheid op de werkplek. Dat is noodzakelijk omdat het uitzendbureau de uitzendkracht op de hoogte moet stellen van de vereiste beroepskwalificaties. Ook moet het uitzendbureau de uitzendkracht tevoren een document geven met informatie over de werkplekken en de te verrichten werkzaamheden.

# Stap 4. Maak afspraken over de tegenprestatie

Samen met het uitzendbureau bespreek je welk bedrag jij als tegenprestatie betaalt. Dit bedrag bestaat uit de salariskosten en andere kosten die het uitzendbureau moet maken in verband met de uitzending. Ook brengt het bureau een toeslag in rekening.

# Stap 5. Uitzendbureau legt afspraken vast

Doorgaans legt het uitzendbureau de afspraken op hoofdlijnen vast in een eenvoudige bevestigingsbrief. In de brief staat een verwijzing naar de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden.


Zelf een contract afsluiten met een uitzendwerker? Lees volgende week ons artikel over de 3 plussen en 4 minnen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.