Te vaak wordt innovatie geassocieerd met dure R&D-trajecten, zware investeringen in technologie en software. Maar slimme innovatie is met dezelfde inspanning meer bereiken. Dat hoeft geen bodemloze put te zijn. Dat kan door geld slimmer te besteden, het productieproces net even anders in te richten. Kleine veranderingen kunnen onder de streep grote gevolgen hebben. 

Het loont om eerst te kijken naar de sociale kant van innovatie. Het zijn je medewerkers die dagelijks tegen de kleine en grote obstakels aanlopen. Zij hebben allen vanuit hun unieke perspectief zicht op wat beter kan. En bulken in de regel van de ideeën die meer opleveren met minder inspanning. Guido Heezen (lees hier een groot interview met hem) heeft er met Effectory zijn werk van gemaakt om organisaties meer uit de mensen te laten halen. Hij heeft zeven simpele tips.

# 1. Niet alles

Om de sociale innovatie – de verbeteringen die geboren worden uit en gedragen door de medewerkers kans te geven - is het belangrijk om een paar duidelijk afgebakende onderwerpen ‘open te stellen’. Een bedrijf is geen Poolse Landdag. Dus niet iedereen over alles. Begin met het afbakenen van 2 tot maximaal 5 thema’s waarop bottom up veranderd kan worden.

#2. De vraag bepaalt

De kans dat zo’n proces ontspoort kan aanmerkelijk verkleind worden als de medewerkers met de juiste vraag op pad worden gestuurd. En dat is uw verantwoordelijkheid. Maak het concreet. Denk aan een vraag als ‘wat moeten we doen om 10 extra klanten te winnen’ of ‘wat zijn de stappen om de doorlooptijd met vijf dagen te verkorten? Concrete vragen lokken concrete antwoorden uit. En geef de innovators randvoorwaarden mee. ‘Het mag geen structureel hogere kosten met zich meebrengen’ of ‘de inzet van mankracht is beperkt tot vijf manuur per week’.  Het kader dwingt tot focus, maar is ook een trigger voor creativiteit.

#3. Opt in

Als ondernemer bepaalt u welke onderwerpen er voorwerp worden van zo’n bottom up innovatie. Maar wat u niet moet willen bepalen is wie er mee doen. Mensen die meedoen moeten gemotiveerd zijn. Wijs ze daarom niet aan, maar laat mensen zichzelf aanmelden. Het onderwerp selecteert de mensen en dat komt de kwaliteit ten goede.

#4. Vorm gaat soms boven inhoud

Nog een belangrijke manier om dit soort vage processen in de hand te houden: eis een bepaalde vorm waarin de resultaten worden opgediend. Drie concrete adviezen, een projectplan. Waar het om gaat is dat de vrije gedachtegang wordt gevangen in een vorm die voor de onderneming bruikbaar is én meerwaarde oplevert. Het idee alleen is nog niks.

#5. Veiligheid staat voorop

Het is haast een open deur. Het is een van de gouden regels van het brainstormen. Maar een sessie waarin je van mensen vraagt om zich buiten hun comfortzone te begeven en met nieuwe, onbewezen oplossingen te komen, eist veiligheid en vertrouwen. Daarom: alles wat gezegd wordt en medewerkers die kritiek durven te leveren op het bestaande (dat toch echt onder uw verantwoordelijkheid tot stand is gekomen), is welkom. U incasseert dankbaar. 

#6. Wees stil en luister

Voor ondernemers die zelf vaak overborrelen van de goede en creatieve ideeën is het misschien lastig. Maar het draait niet om u en ook niet om uw ideeën. Gedraagt u zich als de onafhankelijk voorzitter die luistert en het proces bewaakt. Dus u stelt open vragen, richt de aandacht van de groep op het probleem dat voor u ligt en zorg dat de concrete antwoorden op concrete vragen ook aan de door u vooraf geformuleerde randvoorwaarden voldoen. En als dat te hoog gegrepen is, dan is het wijs om zelf niet aanwezig te zijn.

#7. Niks vrijblijvend

Een beetje ideeën spuien over hoe ‘het’ allemaal beter kan, heeft nogal eens de neiging om te verzanden in een vrijblijvende exercitie die zonder enig gevolg blijft. Zorg daarom voor een duidelijke next step. Wat is de volgende stap om de verbetering ook daadwerkelijk te implementeren? Op die manier bedt u de verandering in en is duidelijk dat het ook wat oplevert voor de medewerkers die de moeite nemen om geheel vrijwillig het beste van zichzelf te geven.

Meer over meer uit uw mensen halen:

Brainstormen voor beginners 

Met complimenten smeert u een team

Meer over innovatie: 
Innovatieve ondernemers doen meer met minder geld